| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TMD-Core-AS AS44178

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44178
as-name:    TMD-Core-AS
remarks:    IP Core and WLAN access
import:     from AS29328 accept ANY
export:     to AS29328 announce AS44178
import:     from AS31405 accept ANY
export:     to AS31405 announce AS44178
org:      ORG-TDG1-RIPE
admin-c:    TH12429-RIPE
tech-c:     AS8728-RIPE
tech-c:     MS47198-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TMD
created:    2007-11-29T08:41:35Z
last-modified: 2018-09-04T10:28:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TDG1-RIPE
org-name:    Telekom Deutschland GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Landgrabenweg 151
address:    53227
address:    Bonn
address:    GERMANY
phone:     +492281810
fax-no:     +492281810
abuse-c:    AR13837-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-TMD
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TMD
admin-c:    AS8728-RIPE
admin-c:    MM23866-RIPE
admin-c:    MS47198-RIPE
admin-c:    TH12429-RIPE
created:    2004-04-17T11:06:35Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Schloesser
address:    Telekom Deutschland GmbH
address:    Landgrabenweg 151
address:    D-53227 Bonn
address:    Germany
phone:     +49 228 181 0
mnt-by:     MNT-TMD
nic-hdl:    AS8728-RIPE
created:    2005-08-09T11:13:06Z
last-modified: 2018-08-22T11:42:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mirko Sitte
address:    Telekom Deutschland GmbH
address:    Landgrabenweg 151
address:    D-53227 Bonn
address:    Germany
phone:     +49 228 936 0
nic-hdl:    MS47198-RIPE
mnt-by:     MNT-TMD
created:    2002-07-08T07:23:50Z
last-modified: 2012-07-30T08:38:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Torsten Holst
address:    Telekom Deutschland GmbH
address:    Landgrabenweg 151
address:    D-53227 Bonn
address:    Germany
phone:     +49 228 181 0
mnt-by:     MNT-TMD
nic-hdl:    TH12429-RIPE
created:    2002-07-08T07:23:51Z
last-modified: 2018-08-22T11:42:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]