| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JTGC1-AS AS44174

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44174
as-name:    JTGC1-AS
org:      ORG-JTGC1-RIPE
import:     from AS8997 accept ANY
import:     from AS24739 accept ANY
export:     to as8997 announce AS44174
export:     to AS24739 announce AS44174
sponsoring-org: ORG-JR8-RIPE
admin-c:    kmg3-RIPE
admin-c:    bme77-RIPE
tech-c:     kmg3-RIPE
tech-c:     bme77-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     JTGC1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-11-28T13:10:05Z
last-modified: 2019-12-11T13:31:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JTGC1-RIPE
org-name:    Public Joint-Stock-Company Territorial Generating Company-1
org-type:    OTHER
address:    pr. Dobrolubova, d. 16, korp. 2A, rum.54H
address:    Saint-Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 (812) 9013322
fax-no:     +7 (812) 9013325
abuse-c:    AR23893-RIPE
admin-c:    vmn77-RIPE
admin-c:    kmg3-RIPE
tech-c:     bme77-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     JTGC1-mnt
created:    2007-09-10T05:08:13Z
last-modified: 2019-02-14T11:12:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konstantin M Golubev
address:    Joint-Stock Company TGC-1
address:    pr. Dobrolubova, d. 16, korp. 2A, rum.54H
address:    Saint-Petersburg, Russia
fax-no:     +7 (812) 9013325
phone:     +7 (812) 9013675
nic-hdl:    KMG3-RIPE
created:    2003-02-27T13:16:15Z
last-modified: 2019-02-14T11:09:47Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     JTGC1-MNT

person:     Boris M Efimov
address:    Joint-Stock Company TGC-1
address:    pr. Dobrolubova, d. 16, korp. 2A, rum.54H
address:    Saint-Petersburg, Russia
fax-no:     +7 (812) 9013325
phone:     +7 (812) 9013670
nic-hdl:    bme77-RIPE
created:    2007-08-08T12:50:34Z
last-modified: 2019-02-14T11:08:55Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     JTGC1-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]