| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SCB-AS3 AS44165

as-block:    AS42961 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44165
as-name:    SCB-AS3
org:      ORG-IoVJ1-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS15974 accept ANY
import:     from AS29190 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS44165
export:     to AS15974 announce AS44165
export:     to AS29190 announce AS44165
admin-c:    PP70383
tech-c:     PP70383
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SOVCOMBANK-MNT
mnt-by:     SOVCOMBANK-IPTECH-MNT
created:    2007-11-28T09:12:06Z
last-modified: 2023-09-15T10:02:47Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ZM1-RIPE

organisation:  ORG-IoVJ1-RIPE
org-name:    PJSC Rosseti Volga
country:    RU
org-type:    OTHER
address:
abuse-c:    AR28225-RIPE
mnt-ref:    ORENE-MNT
mnt-by:     ORENE-MNT
created:    2008-07-22T04:14:01Z
last-modified: 2023-06-08T08:28:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Panfilov Pavel
address:    4, Oktyabrskaya magistral st,Novosibisrsk, Russian Federation
phone:     +7-800-707-13-50
nic-hdl:    PP70383
mnt-by:     panfilovpv-mnt
created:    2010-06-07T07:48:46Z
last-modified: 2020-02-13T03:44:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]