| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KZVWL AS44131

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44131
as-name:    KZVWL
org:      ORG-KA712-RIPE
import:     from AS24637 accept ANY
export:     to AS24637 announce AS44131
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS44131
admin-c:    MP32904-RIPE
tech-c:     WNO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2020-01-17T12:07:06Z
last-modified: 2020-11-16T18:00:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-WA48-RIPE

organisation:  ORG-KA712-RIPE
org-name:    KZVWL
org-type:    OTHER
address:    Kassenzahnrztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
address:    Auf der Horst 25
address:    48147 Mnster
address:    DE
phone:     +49 251 507-0
admin-c:    MP32904-RIPE
tech-c:     WNO1-RIPE
abuse-c:    AR14778-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
mnt-ref:    WEBDISCOUNT-MNT
created:    2018-10-09T11:57:31Z
last-modified: 2018-10-10T10:10:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WEBDISCOUNT Network Operations
address:    Webdiscount GmbH & Co. KG
address:    Hafenweg 9
address:    48155 Muenster
address:    DE
phone:     +49 251 2639300
abuse-mailbox: support@webdiscount.net
remarks:
remarks:    24/7 Support +49 251 2639300
remarks:
admin-c:    MB3345-RIPE
admin-c:    CH524-RIPE
tech-c:     MB3345-RIPE
admin-c:    CH524-RIPE
nic-hdl:    WNO1-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2010-04-11T21:08:45Z
last-modified: 2014-08-21T10:17:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mike Pielock
address:    KZVWL Kassenzahnaerztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
address:    Auf der Horst 25
address:    48147 Muenster
address:    DE
phone:     +49 251 507337
fax-no:     +49 251 50765337
nic-hdl:    MP32904-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2018-10-09T11:51:35Z
last-modified: 2018-10-09T11:51:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]