| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DROSIBA-AS AS44105

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44105
as-name:    DROSIBA-AS
import:     from AS21178 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21178 announce AS44105
import:     from AS2588 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2588 announce AS44105
org:      ORG-LD1-RIPE
admin-c:    PD1509-RIPE
tech-c:     VJ785-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DROSIBA-MNT
created:    2007-11-19T11:52:40Z
last-modified: 2018-12-19T13:55:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SSN2-RIPE

organisation:  ORG-LD1-RIPE
org-name:    LF Dati SIA
country:    LV
org-type:    OTHER
address:    Bauskas iela 58-322, Riga, Latvia
phone:     +371 7620176
admin-c:    PD1509-RIPE
tech-c:     AA4006-RIPE
tech-c:     LN645-RIPE
abuse-c:    AR23350-RIPE
mnt-ref:    LFDATIAS-MNT
mnt-by:     AS2588-MNT
created:    2005-03-17T07:41:31Z
last-modified: 2022-12-01T16:35:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Dunaskin
address:    Riga, Bauskas str. 58 - 322
        LV 1004
phone:     +371 27893282
phone:     +371 67620176
fax-no:     +371 67620177
nic-hdl:    PD1509-RIPE
mnt-by:     LFDATI-MNT
created:    2005-02-16T00:14:55Z
last-modified: 2007-09-04T10:24:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Valdis Jurkovskis
address:    Riga, Bauskas str. 58 - 322
        LV 1004
phone:     +371 29263269
phone:     +371 67620399
fax-no:     +371 67620177
nic-hdl:    VJ785-RIPE
mnt-by:     LFDATI-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2007-09-04T10:25:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]