| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.214.224.207 (lg) / ec2-3-214-224-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d6:e0cf::3d6:e0cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LCJ-AS AS44104

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44104
as-name:    LCJ-AS
org:      ORG-Ls46-RIPE
import:     from AS2819 accept any
import:     from AS43542 accept any
export:     to AS2819 announce AS44104
export:     to AS43542 announce AS44104
admin-c:    PP1555-RIPE
admin-c:    TJ1042-RIPE
tech-c:     PP1555-RIPE
tech-c:     TJ1042-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-OPTONET
created:    2009-08-06T09:47:21Z
last-modified: 2018-09-04T10:43:30Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-OCLS3-RIPE

organisation:  ORG-Ls46-RIPE
org-name:    LCJ s.r.o.
org-type:    OTHER
address:    Rantirovska 284
address:    58691 Jihlava
address:    Czech Republic
abuse-c:    AC30752-RIPE
mnt-ref:    MNT-OPTONET
mnt-by:     MNT-OPTONET
created:    2009-06-17T13:28:18Z
last-modified: 2016-02-15T17:03:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel Paul
address:    Jipocar Transport, s.r.o.
address:    Rantirovska 284
address:    Jihlava
address:    586 05
address:    The Czech Republic
phone:     +420 66 20189
fax-no:     +420 66 7300800
nic-hdl:    PP1555-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T16:35:26Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE

person:     Tichy Josef
address:    OptoNet Communication, spol. s r.o.
address:    Cerveny Kriz 250
address:    568 02 Jihlava
address:    Czech republic
phone:     +420564040133
nic-hdl:    TJ1042-RIPE
mnt-by:     MNT-OPTONET_JT
created:    2007-08-06T07:09:45Z
last-modified: 2017-10-30T21:56:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]