| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEBHOST1-AS AS44094

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44094
as-name:    WEBHOST1-AS
org:      ORG-WL139-RIPE
import:     from AS25159 accept ANY
export:     to AS25159 announce AS44094
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS44094
import:     from AS57724 accept ANY
export:     to AS57724 announce AS44094
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS44094
admin-c:    DP13518-RIPE
tech-c:     DP13518-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-webhost-1-mnt
created:    2016-11-29T14:07:46Z
last-modified: 2021-04-12T11:11:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WL139-RIPE
org-name:    Webhost LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    ul. Letnikovskaya, d.10, s.2
address:    115114
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956665667
admin-c:    DP13518-RIPE
tech-c:     DP13518-RIPE
abuse-c:    AR38466-RIPE
mnt-ref:    ru-webhost-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-webhost-1-mnt
created:    2016-11-28T11:26:42Z
last-modified: 2020-12-16T12:20:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitrii Podelko
address:    ul. Letnikovskaya, d.10, s.2
address:    115114
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956665667
nic-hdl:    DP13518-RIPE
mnt-by:     ru-webhost-1-mnt
created:    2016-11-28T11:26:41Z
last-modified: 2019-01-17T14:23:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]