| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.209.80.87 (lg) / ec2-3-209-80-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d1:5057::3d1:5057 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DE-FirstColo AS44066

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44066
as-name:    DE-FirstColo
descr:     www.first-colo.net
org:      ORG-DNG1-RIPE
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    Current Transit Providers:
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    Deutsche Telekom AG (DTAG)
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-FIRSTCOLO
remarks:
remarks:    NTT
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-FIRSTCOLO
remarks:
remarks:    GTT
import:     from AS5580 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5580 announce AS-FIRSTCOLO
remarks:
remarks:    Serverius Datacenter B.V.
import:     from AS50673 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50673 announce AS-FIRSTCOLO
remarks:
remarks:    Cogent Communication
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-FIRSTCOLO
remarks:
remarks:    Telia Communication
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-FIRSTCOLO
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    Current Peerings:
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:
import:     from AS42 accept AS-PCH
import:     from AS553 accept AS-BELWUE
import:     from AS680 accept AS680
import:     from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
import:     from AS1764 accept AS1764
import:     from AS2857 accept AS-RLP-NET
import:     from AS3216 accept AS-SOVAM
import:     from AS3255 accept AS-UARNET
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS4788 accept AS4788
import:     from AS5466 accept AS-EIRCOM
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
import:     from AS5605 accept AS-NETUSE
import:     from AS6661 accept AS-PTLU
import:     from AS6730 accept AS-GLOBAL
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8342 accept AS8342:AS-RTCOMM-DECIX-EXP
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8447 accept AS-PTA
import:     from AS8492 accept AS-OBIT
import:     from AS8582 accept AS-SUPPORT
import:     from AS8586 accept AS-REDNET
import:     from AS8657 accept AS-CPRM
import:     from AS8781 accept AS-QTEL
import:     from AS8859 accept AS-OSN
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
import:     from AS9002 accept AS-RETN
import:     from AS9031 accept AS9031
import:     from AS9044 accept AS-SOLNET
import:     from AS9063 accept AS-SAARGATE
import:     from AS9145 accept AS-EWETEL
import:     from AS10310 accept AS10310
import:     from AS12041 accept AS-AFILIAS
import:     from AS12306 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS12355 accept AS-HELINET-V4
import:     from AS12348 accept AS-ODN
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS12611 accept AS-RKOM
import:     from AS12713 accept AS-OTEGLOBE
import:     from AS12714 accept AS-TI
import:     from AS12859 accept AS-BIT
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB
import:     from AS12968 accept AS-CDP
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS13132 accept AS-CYBERWAYS
import:     from AS13184 accept AS-HANSENET
import:     from AS13285 accept AS-OPAL
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS19151 accept AS-WVFIBER
import:     from AS20495 accept AS-WEDARE
import:     from AS21011 accept AS21011:AS-EXT
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL
import:     from AS21336 accept AS-IR
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS23148 accept AS-TWW
import:     from AS24739 accept AS-SEVEREN-TELECOM
import:     from AS28917 accept AS-FIORD
import:     from AS29208 accept AS29208
import:     from AS29413 accept AS-KOMRO
import:     from AS30890 accept AS-EVOLVA
import:     from AS31252 accept AS-STARNET
import:     from AS31500 accept AS-GLOBAL-NET
import:     from AS33873 accept AS-ARVATO
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS34305 accept AS-EUROACCESS
import:     from AS34309 accept AS-LINK11
import:     from AS34655 accept AS-DOCLER
import:     from AS36408 accept AS-PANTHER
import:     from AS39257 accept AS-INC
import:     from AS39912 accept AS-I3B
import:     from AS41095 accept AS-IPTP
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS42416 accept AS42416
import:     from AS42652 accept AS-INTRAPARK
import:     from AS43303 accept AS43303
import:     from AS43391 accept AS-NETDIREKT
import:     from AS44042 accept AS-ROOT
import:     from AS44194 accept AS-FREIFUNK-BERLIN
import:     from AS48484 accept AS-IGNEL
import:     from AS49532 accept AS-EONIX
import:     from AS59939 accept AS-WIBO
remarks:    ------------------------------------------------------------------
export:     to AS42 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS553 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS1267 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS2857 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS3216 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS3255 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS3303 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS3320 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS3856 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS4788 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS5466 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS5588 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS5605 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS6661 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS6730 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS6805 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS6939 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8342 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8365 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8447 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8492 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8582 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8586 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8657 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8781 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8859 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS8966 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS9002 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS9031 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS9044 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS9063 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS9145 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS10310 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12041 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12306 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12355 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12348 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12399 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12611 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12713 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12714 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12859 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12874 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS12968 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS13030 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS13132 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS13184 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS13285 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS16276 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS19151 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS20495 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS21011 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS21013 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS21336 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS21385 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS22822 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS23148 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS24739 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS28917 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS29208 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS29413 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS30890 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS31252 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS31500 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS33873 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS33891 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS34305 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS34309 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS34655 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS36408 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS39257 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS39912 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS41095 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS41692 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS42416 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS42652 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS43303 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS44042 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS44194 announce ANY
export:     to AS48484 announce AS-FIRSTCOLO
export:     to AS50673 announce AS-FIRSTCOLO
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    NOC contact (24/7 operations):
remarks:    network@first-colo.net or call +49 (0) 69 1200 69 0
remarks:    Abuse contact: abuse [at] first-colo.net
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    We currently have an open peering policy
remarks:    Please mail peering@first-colo.net
remarks:
remarks:    Currently available connection points:
remarks:
remarks:    DataCenter / IX Location
remarks:    --------------------- --------------------------------------
remarks:    First Colo GmbH Hanauer Landstrasse 291b, Frankfurt, DE
remarks:    Serverius B.V., Ketelskamp 10, Dronten, NL
remarks:    InterXion Deutschland Hanauer Landstrasse 301, FRA4, DE
remarks:    Equinix Kleierstrasse 90, FR5, DE
remarks:    DE-CIX Frankfurt InterXion
remarks:    NL-IX Frankfurt InterXion
remarks:
remarks:    If the wanted Datacenter or IX is not on the list atop, feel
remarks:    free to contact us.
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    We filter announcements listed in RFC3330.
remarks:    We filter incoming announcements of routes originating in AS44066.
remarks:    We do not accept any route more specific than /24.
remarks:    We preserve to filter incoming communities, metrics and alike.
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    Community Definition (not settable by BGP customers)
remarks:    --------- ----------------------------------------
remarks:    44066:1102 Routes from Level3 (AS3356)
remarks:    44066:1104 Routes from Atrato (AS5580)
remarks:    44066:1105 Routes from Deutsche Telekom (AS3320)
remarks:    44066:1106 Routes from Serverius (AS50673)
remarks:    44066:1290 Routes from De-Cix Peers
remarks:
remarks:    Community Definition (settable by BGP customers)
remarks:    --------- ----------------------------------------
remarks:    44066:50 Set local-pref to 50
remarks:    44066:150 Set local-pref to 150
remarks:    44066:500 Do not announce to any peer
remarks:    44066:501 Do not announce to any transit peer
remarks:    44066:666 Blackhole prefix
remarks:    44066:x0102 Prepend routes at Level3
remarks:    44066:x0104 Prepend routes at Atrato
remarks:    44066:x0105 Prepend routes at Deutsche Telekom
remarks:    44066:x0106 Prepend routes at Serverius
remarks:
remarks:    Where x is the number of prepends (x=1,2,3)
remarks:    or do NOT announce (x=5)
remarks:
admin-c:    COLO-RIPE
tech-c:     COLO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FIRSTCOLO
created:    2007-11-13T11:21:22Z
last-modified: 2019-06-27T15:12:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DNG1-RIPE
org-name:    First Colo GmbH
org-type:    LIR
address:    Hanauer Landstrasse 291b
address:    60314
address:    Frankfurt am Main
address:    GERMANY
phone:     +49-69-1200690
fax-no:     +49-69-12006955
admin-c:    JE1270-RIPE
admin-c:    LEKR-RIPE
abuse-c:    COLO-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-FIRSTCOLO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-FIRSTCOLO
created:    2007-09-28T10:11:13Z
last-modified: 2019-06-27T15:16:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      First Colo Ripe Coordination
address:    First Colo GmbH
address:    Hanauer Landstr. 291b
address:    D-60314 Frankfurt am Main
address:    Germany
phone:     +49-(0)69-120069-0
fax-no:     +49-(0)69-120069-55
abuse-mailbox: abuse@first-colo.net
remarks:
remarks:    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
remarks:    * Complaints about internet abuse like spam, hack attacks, scans, etc. *
remarks:    * please mail to: --> abuse [@] first-colo [.] net <-- *
remarks:    * Requests from law enforcement (only!), send fax to: +49 (0) 69 1200 69 55 *
remarks:    * Inquiries can only be processed, if sent to the correct address. *
remarks:    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
remarks:
admin-c:    LEKR-RIPE
tech-c:     LEKR-RIPE
tech-c:     LEKR-RIPE
nic-hdl:    COLO-RIPE
mnt-by:     MNT-FIRSTCOLO
created:    2007-09-28T19:01:39Z
last-modified: 2018-09-28T08:47:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]