| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Bluewin-AS AS44038

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44038
as-name:    Bluewin-AS
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    Abuse issues: abuse@bluewin.ch
remarks:    Operational issues: NetworkDatacenter.ThirdLevel@swisscom.com
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    AS3303 Swisscom / IP-Plus
org:      ORG-BA8-RIPE
import:     from AS3303 accept ANY
export:     to AS3303 announce AS44038
import:     from AS12429 accept ANY
export:     to AS12429 announce AS44038
admin-c:    BCR1-RIPE
tech-c:     BCR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BLUEWINNET-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     SUNWEB-MNT
created:    2007-11-08T09:32:57Z
last-modified: 2023-04-17T11:30:16Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BA8-RIPE
org-name:    Swisscom (Schweiz) AG
country:    CH
org-type:    LIR
descr:     Please do NOT call!
descr:     *****************************************
descr:     use for abuse only > abuse@bluewin.ch <
descr:     *****************************************
address:    Postfach
address:    8021
address:    Zurich
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 58 221 73 14
admin-c:    TG267-RIPE
admin-c:    AC2332-RIPE
admin-c:    GDM658-RIPE
admin-c:    EG7936-RIPE
admin-c:    CE2871-RIPE
admin-c:    SF3464-RIPE
abuse-c:    BCR18-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BLUEWINNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BLUEWINNET-MNT
created:    2004-04-17T11:01:54Z
last-modified: 2022-05-17T09:16:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bluewin Contact Role
address:    Swisscom (Switzerland) Ltd.
address:    Internet Service Core Networks
address:    INI-MBM-BNC
address:    Binzring 17
address:    CH-8045 Zurich
address:    Switzerland
abuse-mailbox: abuse@bluewin.ch
remarks:    ***************************************************
remarks:    Swisscom (Schweiz) AG / Bluewin is an
remarks:    internet service provider and LIR in CH.
remarks:    In case of hack attacks, spam, scans etc. please
remarks:    send abuse mail notifications to the abuse-mailbox:
remarks:
remarks:    abuse@bluewin.ch
remarks:
remarks:    E-Mails to the persons below will be IGNORED!
remarks:    ***************************************************
org:      ORG-BA8-RIPE
admin-c:    CE2871-RIPE
admin-c:    EG7936-RIPE
admin-c:    TG267-RIPE
admin-c:    GDM658-RIPE
admin-c:    SF3464-RIPE
tech-c:     EG7936-RIPE
tech-c:     TG267-RIPE
tech-c:     GDM658-RIPE
tech-c:     SF3464-RIPE
tech-c:     CE2871-RIPE
nic-hdl:    BCR1-RIPE
mnt-by:     BLUEWINNET-MNT
created:    2003-04-08T08:53:32Z
last-modified: 2022-12-05T12:35:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]