| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NET911 AS44006

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44006
as-name:    NET911
org:      ORG-KL211-RIPE
remarks:    ***********************************************************
remarks:    911NET
remarks:    www.911net.com.ua
remarks:    ***********************************************************
import:     from AS48648 action pref=120; accept ANY
export:     to AS48648 announce AS44006
remarks:    ***********************************************************
admin-c:    KLNK-RIPE
tech-c:     KLNK-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     K-Link-MNT
mnt-by:     MUFF-MNT
created:    2007-11-01T15:18:35Z
last-modified: 2023-08-16T20:23:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KL211-RIPE
org-name:    K-Link LLC
country:    UA
org-type:    LIR
address:    P.O.Box 136
address:    03040
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +38 093 332 9555
phone:     +38 044 332 9555
phone:     +38 066 332 9555
admin-c:    KLNK-RIPE
tech-c:     KLNK-RIPE
abuse-c:    AR39255-RIPE
mnt-ref:    K-Link-MNT
mnt-ref:    K-Link-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     K-Link-MNT
created:    2017-02-13T10:29:15Z
last-modified: 2023-06-04T15:56:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KyivLink ISP Network Coordination Center
address:    P.O. Box 136
address:    03040
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +38 044 332 9655
abuse-mailbox: abuse@kyivlink.com
admin-c:    MUFF-RIPE
tech-c:     MUFF-RIPE
tech-c:     PRZT-RIPE
tech-c:     TYOM1-RIPE
nic-hdl:    KLNK-RIPE
mnt-by:     K-Link-MNT
mnt-by:     ua-k-link-1-mnt
mnt-by:     MUFF-MNT
created:    2017-07-25T15:55:26Z
last-modified: 2023-06-04T15:57:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]