| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NL-KABELTEX AS43995

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43995
as-name:    NL-KABELTEX
descr:     Kabeltex B.V.
org:      ORG-KA13-RIPE
remarks:    -Peerings----------------------------------------
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS43995
remarks:    -Transit-----------------------------------------
import:     from AS43414 action pref=110; accept ANY
export:     to AS43414 announce AS43995
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-KABELTEX
remarks:    -------------------------------------------------
admin-c:    KBRA1-RIPE
tech-c:     KBRA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KTX-MNT
created:    2007-10-31T14:53:03Z
last-modified: 2019-01-05T16:15:00Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KA13-RIPE
org-name:    Kabeltex B.V.
org-type:    LIR
address:    Abbewaal 31
address:    1791 WX
address:    DEN BURG
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 222 315411
fax-no:     +31 222 362762
abuse-c:    AR16213-RIPE
admin-c:    KBRA1-RIPE
admin-c:    JD197-RIPE
admin-c:    TJP83-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-H2B-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-H2B-RIPE
created:    2004-04-17T11:41:58Z
last-modified: 2018-08-22T10:26:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Kabeltex Administration Technical Role Account
address:    Kabeltex B.V.
address:    Schilderend 102
address:    1791 BK Den Burg
address:    The Netherlands
phone:     +31 222 362730
fax-no:     +31 222 362738
admin-c:    JD197-RIPE
tech-c:     TJP83-RIPE
nic-hdl:    KBRA1-RIPE
mnt-by:     KTX-MNT
created:    2004-11-23T12:40:09Z
last-modified: 2014-11-13T13:49:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]