| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KJO-operations AS43977

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43977
as-name:    KJO-operations
org:      ORG-AJO1-RIPE
import:     from AS41176 accept ANY
import:     from AS39386 accept ANY
export:     to AS41176 announce AS43977
export:     to AS39386 announce AS43977
import:     from AS35819 accept ANY
import:     from AS35753 accept any
export:     to AS35819 announce AS43977
export:     to AS35753 announce AS43977
admin-c:    YA57476-RIPE
tech-c:     YA57476-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     sa-al-khafji-1-mnt
created:    2016-12-08T16:35:53Z
last-modified: 2022-03-16T09:37:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AJO1-RIPE
org-name:    Al-Khafji Joint Operations
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Al-Khafji Joint Operations, Al-Khafji, B.O.Box 256
address:    256
address:    AL Khafji
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +96613754880
admin-c:    YA57476-RIPE
admin-c:    KA6013-RIPE
admin-c:    KJOA1-RIPE
tech-c:     YA57476-RIPE
tech-c:     KA6013-RIPE
tech-c:     KJOA1-RIPE
abuse-c:    AR38583-RIPE
mnt-ref:    sa-al-khafji-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     sa-al-khafji-1-mnt
created:    2016-12-07T10:01:49Z
last-modified: 2020-12-16T13:40:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yahya Assiri
address:    Al-Khafji Joint Operations, Al-Khafji, B.O.Box 256
address:    256
address:    AL Khafji
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +96613754880
nic-hdl:    YA57476-RIPE
mnt-by:     sa-al-khafji-1-mnt
created:    2016-12-07T10:01:48Z
last-modified: 2016-12-07T10:01:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]