| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITREGION-AS AS43966

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43966
as-name:    ITREGION-AS
org:      ORG-IRL2-RIPE
import:     from AS12380 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44843 accept ANY
import:     from AS31500 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS50817 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS13238 accept ANY
import:     from AS49869 accept ANY
import:     from AS48234 accept AS-ILCA
import:     from AS50741 accept AS50741
import:     from AS50870 accept AS50870
import:     from AS29493 accept AS29493
export:     to AS12380 announce AS-ITREGION
export:     to AS12389 announce AS-ITREGION
export:     to AS44843 announce AS-ITREGION
export:     to AS31500 announce AS-ITREGION
export:     to AS9002 announce AS-ITREGION
export:     to AS31133 announce AS-ITREGION
export:     to AS50817 announce AS-ITREGION
export:     to AS15169 announce AS-ITREGION
export:     to AS13238 announce AS-ITREGION
export:     to AS49869 announce AS-ITREGION
export:     to AS48324 announce ANY
export:     to AS50741 announce ANY
export:     to AS50870 announce ANY
export:     to AS29493 announce ANY
admin-c:    LKR-RIPE
tech-c:     LKR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITREGION-MNT
created:    2007-10-29T08:53:51Z
last-modified: 2021-11-17T14:21:37Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-OA780-RIPE

organisation:  ORG-IRL2-RIPE
org-name:    IT REGION LTD
org-type:    OTHER
address:    Gatchina, St. Petersburg region
abuse-c:    AC32275-RIPE
mnt-ref:    ITREGION-MNT
mnt-by:     ITREGION-MNT
created:    2007-10-25T14:08:44Z
last-modified: 2016-05-13T10:42:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Leonid Y Krassilnikov
address:    IT-Region Ltd.
address:    19, Chekhova str.
address:    Gatchina, St. Petersburg region, RU
phone:     +7(81371)32060
phone:     +7(81371)93066
nic-hdl:    LKR-RIPE
created:    2007-10-12T19:13:08Z
last-modified: 2008-03-29T20:49:55Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ITREGION-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]