| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TUMS-IR-AS AS43965

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43965
as-name:    TUMS-IR-AS
import:     from AS58224 action pref=90; accept ANY
import:     from AS6736 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6736 announce AS43965
export:     to AS58224 announce AS43965
remarks:    ---------IPv6----------
mp-import:   afi ipv6 from AS6736 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS6736 announce AS43965
org:      ORG-TUoM3-RIPE
admin-c:    SSMS16-RIPE
tech-c:     KML34-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ipm-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-10-29T08:24:06Z
last-modified: 2020-06-14T05:46:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IA30-RIPE

organisation:  ORG-TUoM3-RIPE
org-name:    Tehran University of Medical Science
org-type:    OTHER
address:    Central Building of Tehran University of Medical Sciences: No. 226, Qods St., Keshavarz Blvd., Tehran, Iran
phone:     +98 21 81634070
admin-c:    SSMS16-RIPE
tech-c:     KML34-RIPE
mnt-ref:    ipm-mnt
mnt-by:     ipm-mnt
abuse-c:    TAO17-RIPE
created:    2007-10-17T07:14:17Z
last-modified: 2020-06-14T05:42:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kourosh Mohseni Liasi
address:    Central Building of Tehran University of Medical Sciences: No. 226, Qods St., Keshavarz Blvd., Tehran, Iran
phone:     +9821 81633135
fax-no:     +9821 81633125
nic-hdl:    KML34-RIPE
mnt-by:     IPM-MNT
created:    2020-06-14T05:36:07Z
last-modified: 2020-06-14T05:36:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Seyed Sina Marashi Shooshtari
address:    Central Building of Tehran University of Medical Sciences: No. 226, Qods St., Keshavarz Blvd., Tehran, Iran
phone:     +9821 81633102
fax-no:     +9821 81633125
nic-hdl:    SSMS16-RIPE
mnt-by:     IPM-MNT
created:    2020-06-14T05:32:53Z
last-modified: 2020-06-14T05:32:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]