| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GleSYS-AS AS43948

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43948
org:      ORG-GISA2-RIPE
as-name:    GleSYS-AS
import:     from AS1257 accept  ANY
export:     to  AS1257 announce AS-GLESYS
mp-import:   from AS1257 accept  ANY
mp-export:   to  AS1257 announce AS-GLESYS
import:     from AS42708 accept  ANY
export:     to  AS42708 announce AS-GLESYS
mp-import:   from AS42708 accept  ANY
mp-export:   to  AS42708 announce AS-GLESYS
admin-c:    GLE-RIPE
tech-c:     GLE-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GLESYS-MNT
created:    2007-10-25T10:09:44Z
last-modified: 2018-09-04T10:27:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GISA2-RIPE
org-name:    GleSYS AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Badhusvagen 45
address:    S-31122
address:    Falkenberg
address:    SWEDEN
phone:     +4634649395
fax-no:     +4634658445
abuse-c:    GLE101-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GLESYS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GLESYS-MNT
created:    2007-11-06T11:11:44Z
last-modified: 2020-12-16T13:16:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     GleSYS Support
address:    Box 134
address:    31122 Falkenberg
address:    Sweden
phone:     +46-346-738800
nic-hdl:    GLE-RIPE
mnt-by:     GLESYS-MNT
created:    2007-09-20T12:07:40Z
last-modified: 2010-05-28T04:24:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]