| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.226.97.214 (lg) / ec2-3-226-97-214.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e2:61d6::3e2:61d6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERNETIA_ETTH2-AS AS43939

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43939
as-name:    INTERNETIA_ETTH2-AS
descr:     Noc-Bialystok
import:     from AS41931 accept AS41931
export:     to AS41931 announce AS43939
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS43939
import:     from AS34525 accept AS34525
export:     to AS34525 announce AS43939
import:     from AS29414 accept AS8865:AS-Bialystok
export:     to AS29414 announce AS43939
import:     from AS15587 accept ANY
export:     to AS15587 announce AS43939
import:     from AS31304 accept AS31304
export:     to AS31304 announce AS43939
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20960 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20960 announce AS43939
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS43939
org:      ORG-ABPS1-RIPE
admin-c:    IRPR3-RIPE
tech-c:     IRPR3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTERNETIA-MNT
created:    2007-10-23T09:57:24Z
last-modified: 2018-09-04T10:27:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ABPS1-RIPE
org-name:    Internetia Sp.z o.o.
org-type:    LIR
address:    ul. Poleczki 13
address:    02-822
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48801802803
fax-no:     +48126310448
abuse-c:    AR16413-RIPE
admin-c:    INTE-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    INTERNETIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTERNETIA-MNT
created:    2006-04-24T05:11:17Z
last-modified: 2018-04-10T07:07:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Internetia Region Polnoc Role
address:    Internetia Sp. z o.o.
address:    NOC-Bialystok
address:    ul. Poleczki 13
address:    02-822 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48858712000
fax-no:     +48858717099
abuse-mailbox: abuse@internetia.pl
admin-c:    RPOZ-RIPE
tech-c:     RPOZ-RIPE
tech-c:     MM18723-RIPE
nic-hdl:    IRPR3-RIPE
mnt-by:     INTERNETIA-MNT
created:    2010-01-22T13:37:21Z
last-modified: 2013-04-11T09:51:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]