| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.186.94 (lg) / ec2-3-235-186-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ba5e::3eb:ba5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORBISTELECOM AS43935

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43935
as-name:    ORBISTELECOM
org:      ORG-OTL7-RIPE
import:     from AS25577 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS25577 announce AS43935
export:     to AS3257 announce AS43935
sponsoring-org: ORG-CA44-RIPE
admin-c:    CNE2-RIPE
tech-c:     CNE2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     C4L-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-10-22T07:10:13Z
last-modified: 2022-05-20T11:16:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OTL7-RIPE
org-name:    IDE GROUP VOICE LIMITED
country:    GB
org-type:    other
address:    Orbis Telecom
address:    County Gates House
address:    300 Poole Road
address:    Poole
address:    United Kingdom
address:    BH12 1AZ
phone:     +44 1202 802 802
abuse-c:    AR25704-RIPE
mnt-ref:    C4L-MNT
mnt-by:     C4L-MNT
created:    2007-10-16T13:15:17Z
last-modified: 2022-12-01T16:41:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CloudCoCo Network Engineer
org:      ORG-CA44-RIPE
address:    CloudCoCo Connect Limited
address:    7750 Daresbury Office Village, Daresbury Business Park
address:    WA4 4BS
address:    Warrington
address:
address:    United Kingdom
admin-c:    IDE19-RIPE
tech-c:     IDE19-RIPE
admin-c:    MCIN-RIPE
tech-c:     MCIN-RIPE
abuse-mailbox: abuse@cloudcoco.co.uk
phone:     +44 333 455 9885
nic-hdl:    CNE2-RIPE
mnt-by:     IDEGROUP-MNT
mnt-by:     C4L-MNT
created:    2009-08-24T20:15:42Z
last-modified: 2022-07-13T11:47:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]