| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.26.176.182 (lg) / ec2-100-26-176-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641a:b0b6::641a:b0b6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MAINLOOP-AS AS43893

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43893
org:      ORG-MA644-RIPE
as-name:    MAINLOOP-AS
descr:     Mainloop AB
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS1257 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS42708 accept ANY
import:     from AS43948 accept ANY
import:     from AS202687 accept ANY
import:     from AS200606 accept ANY
import:     from AS209797 accept ANY
import:     from AS209454 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-MAINLOOP
export:     to AS1257 announce AS-MAINLOOP
export:     to AS6939 announce AS-MAINLOOP
export:     to AS42708 announce AS-MAINLOOP
export:     to AS43948 announce AS-MAINLOOP
export:     to AS202687 announce AS-MAINLOOP
export:     to AS200606 announce AS-MAINLOOP
export:     to AS209454 announce AS-MAINLOOP
export:     to AS209797 announce AS-MAINLOOP
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    | This AS is present at Netnod (www.netnod.se), |
remarks:    | STHIX (www.sthix.net) and Solix (www.sol-ix.net). |
remarks:    | Private peering is available at: |
remarks:    | Interxion @ Akalla, Stockholm |
remarks:    | STOKAB @ KN7, Stockholm |
remarks:    | Equinix 1 @ Bromma, Stockholm |
remarks:    | Equinix 2 @ Skolndal, Stockholm |
remarks:    | Equinix 1 @ Amsterdam, NL |
remarks:    | GlobalConnect @ Copenhagen, DK |
remarks:    | Glesys @ Vastberga, Stockholm |
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:
remarks:    Communities Used by Mainloop
remarks:
remarks:    These communities are recognized and used by AS43893
remarks:
remarks:    Local Preference
remarks:
remarks:    The communities that set the local preference within our network
remarks:    are usable by all customers and peers. The default local
remarks:    preference for customers is 101 and for peers it is 100.
remarks:
remarks:    The default local preference for transits is 90.
remarks:    Local preference of 80 is meant for backup provided by a
remarks:    customer or peer to someone else and the local preference of 110
remarks:    is meant for overriding routing to choose a certain path over
remarks:    others. Peers can't set a preference of 110.
remarks:
remarks:    Local Preference
remarks:    Community Effect
remarks:    43893:80 Set LOCAL_PREF to 80
remarks:    43893:90 Set LOCAL_PREF to 90
remarks:    43893:100 Set LOCAL_PREF to 100
remarks:    43893:110 Set LOCAL_PREF to 110
remarks:
remarks:    The communities that set the local preference within our network
remarks:    are usable by all customers and peers. The default local
remarks:    preference for customers is 101 and for peers it is 100.
remarks:
remarks:    Announce Route
remarks:    The communities that control route announcement to peers and
remarks:    transits are only available to customers. The x specifies what
remarks:    the action for the said target is:
remarks:
remarks:    0 Announce as is ..
remarks:    1 Announce with 43893 prepended to as-path ...
remarks:    2 Announce with 43893 43893 prepended to as-path ...
remarks:    3 Announce with 43893 43893 43893 prepended to as-path ...
remarks:    9 Don't announce ...
remarks:
remarks:    We will also let external communities through from customers.
remarks:    This will enable customers to use similar communities of our
remarks:    peers and transits. Some pages describing these communities have
remarks:    been collected at the end of the page.
remarks:
remarks:    Announce Route
remarks:    Community Effect
remarks:
remarks:    43893:90x to all AS43893 customers
remarks:    43893:100x to all transits
remarks:    43893:101x to Tele2
remarks:    43893:102x to
remarks:    43893:103x to Cogent
remarks:    43893:104x to
remarks:    43893:105x to Glesys
remarks:    43893:106x to Portlane
remarks:
remarks:    43893:200x to all peers
remarks:    43893:201x to peers at Netnod
remarks:    43893:202x to peers at STHIX
remarks:    43893:203x to peers at SOL-IX
remarks:    43893:204x to peers at STHIX @ CPH
remarks:
remarks:    43893:207x to peers at AMS-IX
remarks:    43893:208x to peers at EQUINIX
remarks:
remarks:    43893:209x to peers at Route Servers
remarks:
remarks:    Route Origins
remarks:
remarks:    These communities are tagged on all routes to distinguish their
remarks:    origins. They are sent to everyone but not excepted from outside
remarks:    They are there to let customers filter routes based on route
remarks:    source.
remarks:
remarks:    Standard customers announce all their routes to us with
remarks:    communities 43893:900, 43893:1000 and 43893:2000.
remarks:
remarks:    When Mainloop receives the routes, they are tagged with
remarks:    43893:300x and the local location community 43893:4xxx.
remarks:
remarks:    Route Origins
remarks:    Community Effect
remarks:    43893:3000 Mainloop
remarks:    43893:3001 Public peering
remarks:    43893:3003 Private peering
remarks:    43893:3004 Transit
remarks:    43893:3005 Customer
remarks:
remarks:    43893:3011 Netnod Peering
remarks:    43893:3012 STHIX Peering
remarks:    43893:3013 SOL-IX Peering
remarks:    43893:3017 AMS-IX Peering
remarks:
remarks:    43893:4000 Interxion - Kista
remarks:    43893:4001 Availo - Hammarby
remarks:    43893:4002 Stokab - KN7
remarks:    43893:4003 Colt - Stockholm
remarks:    43893:4004 Glesys - Stockholm
remarks:    43893:4005 Equinix - Stockholm
remarks:    43893:4007 Amsterdam, The Netherlands
remarks:    43893:4008
remarks:    43893:4009 Portlane, Interxion
remarks:    43893:4010
remarks:
admin-c:    THAL5-RIPE
tech-c:     THAL5-RIPE
tech-c:     CHLI2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MAINLOOP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-10-16T14:36:46Z
last-modified: 2019-07-22T12:02:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MA644-RIPE
org-name:    Mainloop AB
org-type:    LIR
address:    Stora Nygatan 5
address:    11127
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +464122890
fax-no:     +468323465
admin-c:    THAL5-RIPE
abuse-c:    MNOC14-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MAINLOOP-LIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MAINLOOP-LIR
created:    2012-11-06T12:19:03Z
last-modified: 2017-11-09T21:26:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christer Lindh
address:    Mainloop AB
address:    Stora Nygatan 5
address:    111 27 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46 8 4122890
fax-no:     +46 8 323465
nic-hdl:    CHLI2-RIPE
mnt-by:     MAINLOOP-MNT
created:    2008-04-06T08:20:51Z
last-modified: 2008-04-06T08:20:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Althoff
address:    Mainloop AB
address:    Stora Nygatan 5
address:    111 27 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46 8 4122890
phone:     +46 70 6345811
nic-hdl:    THAL5-RIPE
mnt-by:     MAINLOOP-MNT
created:    2008-04-04T20:42:07Z
last-modified: 2019-02-07T16:36:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]