| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPTINET AS43872

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43872
as-name:    OPTINET
org:      ORG-OUL4-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS43872
import:     from AS43234 accept ANY
export:     to AS43234 announce AS43872
admin-c:    SP16055-RIPE
tech-c:     NO1784-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     uk-optinet-1-mnt
created:    2016-12-20T14:17:07Z
last-modified: 2021-04-26T15:18:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OUL4-RIPE
org-name:    Optinet U.K. Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Skyline Plaza, Victoria Avenue Southend
address:    SS2 6BB
address:    Essex
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442033193701
admin-c:    SP16055-RIPE
tech-c:     NO1784-RIPE
abuse-c:    AR56859-RIPE
mnt-ref:    uk-optinet-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     uk-optinet-1-mnt
created:    2016-12-19T14:53:59Z
last-modified: 2021-04-22T07:14:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations
address:    Skyline Plaza, 45 Victoria Avenue
address:    SS2 6BB
address:    Southend-ON-Sea
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +4402033193701
nic-hdl:    NO1784-RIPE
mnt-by:     uk-optinet-1-mnt
created:    2019-11-19T09:00:25Z
last-modified: 2019-11-19T09:00:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sean Pearman
address:    Skyline Plaza
address:    45 Victoria Avenue
address:    Southend
address:    Essex
phone:     +44(0)2033193701
nic-hdl:    SP16055-RIPE
mnt-by:     uk-optinet-1-mnt
created:    2016-12-19T14:53:59Z
last-modified: 2019-03-11T14:30:26Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]