| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FREPPA-AS AS43853

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43853
as-name:    FREPPA-AS
org:      ORG-FA784-RIPE
import:     from AS8473 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS197430 accept ANY
import:     from AS202395 accept ANY
export:     to AS8473 announce AS43853
export:     to AS6939 announce AS43853
export:     to AS174 announce AS43853
export:     to AS197430 announce ANY
export:     to AS202395 announce ANY
admin-c:    FRE994-RIPE
tech-c:     FRE994-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FREPPA-MNT
created:    2016-12-20T14:55:43Z
last-modified: 2023-07-10T10:13:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FA784-RIPE
org-name:    AxByte Internet Services AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Munkforsplan 33
address:    123 47
address:    Farsta
address:    SWEDEN
phone:     +46858619500
phone:     +46735190000
admin-c:    FRE994-RIPE
tech-c:     FRE994-RIPE
abuse-c:    AR38721-RIPE
mnt-ref:    FREPPA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FREPPA-MNT
created:    2016-12-19T16:42:30Z
last-modified: 2023-02-02T08:33:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Freppa Hellgren
address:    Gamla Sodertaljevagen 8
address:    129 55 Hagersten
phone:     +46 (0)735 19 00 00
nic-hdl:    FRE994-RIPE
mnt-by:     FREPPA-MNT
created:    2012-04-19T12:56:15Z
last-modified: 2013-02-12T14:59:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]