| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EUROFLOR-AS AS43850

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43850
as-name:    EUROFLOR-AS
org:      ORG-EA605-RIPE
import:     from AS8289 accept any
export:     to AS289 announce AS43850
import:     from AS257 accept any
export:     to AS257 announce AS43850
admin-c:    HL1804-RIPE
tech-c:     HL1804-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EUROFL-MNT
created:    2007-10-09T11:58:07Z
last-modified: 2018-09-04T10:27:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TA44-RIPE

organisation:  ORG-EA605-RIPE
org-name:    EuroFlorist AB
org-type:    OTHER
address:    Eddagatan 4
address:    217 67 Malm
address:    Sweden
abuse-c:    AR27861-RIPE
mnt-ref:    SWIPNET-LIR-MNT
mnt-by:     SWIPNET-LIR-MNT
created:    2012-10-23T06:15:16Z
last-modified: 2014-11-17T22:33:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Henrik Lundh
address:    EuroFlorist Services AB
address:    Eddagatan 4
address:    217 67 MALM?
address:    Sweden
phone:     +46 40 6020094
nic-hdl:    HL1804-RIPE
created:    2007-10-02T14:10:39Z
last-modified: 2016-04-06T22:00:36Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]