| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GAMSJAEGER AS43848

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43848
as-name:    GAMSJAEGER
descr:     Unterauerstrasse 7
descr:     3370 Ybbs
descr:     Austria
org:      ORG-GKIB1-RIPE
import:     from AS21013 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28889 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28889 announce AS43848
export:     to AS21013 announce AS43848
admin-c:    MA3690-RIPE
tech-c:     MA3690-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WIBS-NOC
created:    2007-10-09T10:40:51Z
last-modified: 2017-11-15T09:49:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GKIB1-RIPE
org-name:    Gamsjaeger Kabel-TV & ISP Betriebs GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Bergland Center 16
address:    3254
address:    Bergland
address:    AUSTRIA
phone:     +4374125224911
admin-c:    MA18490-RIPE
tech-c:     MA18490-RIPE
abuse-c:    AR34986-RIPE
mnt-ref:    at-gamsjaeger-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     at-gamsjaeger-1-mnt
created:    2016-01-15T08:19:32Z
last-modified: 2023-11-23T14:16:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Manfred Amesberger
address:    WIBS & MVNET
address:    Gamsjger Kabel TV & ISP Betriebs GmbH
address:    Unterauerstrasse 7
address:    A-3370 Ybbs
address:    Austria
phone:     +43 7412 52249 35
fax-no:     +43 741252249 33
nic-hdl:    MA3690-RIPE
created:    2004-09-07T20:10:36Z
last-modified: 2016-04-06T15:31:26Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]