| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:   GAMSJAEGER AS43848

as-block:       AS42961 - AS45055
descr:          RIPE NCC ASN block
remarks:        These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
created:        2021-08-19T06:50:17Z
last-modified:  2021-08-19T06:50:17Z
source:         RIPE


aut-num:        AS43848
as-name:        GAMSJAEGER
descr:          Unterauerstrasse 7
descr:          3370 Ybbs
descr:          Austria
org:            ORG-GKIB1-RIPE
import:         from AS21013 action pref=100; accept ANY
import:         from AS28889 action pref=100; accept ANY
export:         to AS28889 announce AS43848
export:         to AS21013 announce AS43848
admin-c:        MA3690-RIPE
tech-c:         MA3690-RIPE
status:         ASSIGNED
mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:         WIBS-NOC
created:        2007-10-09T10:40:51Z
last-modified:  2017-11-15T09:49:50Z
source:         RIPE # Filtered

organisation:   ORG-GKIB1-RIPE
org-name:       Gamsjaeger Kabel-TV & ISP Betriebs GmbH
country:        AT
org-type:       LIR
address:        Unterauerstrae 7
address:        3370
address:        Ybbs
address:        AUSTRIA
phone:          +4374125224911
admin-c:        MA18490-RIPE
tech-c:         MA18490-RIPE
abuse-c:        AR34986-RIPE
mnt-ref:        at-gamsjaeger-1-mnt
mnt-ref:        RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         at-gamsjaeger-1-mnt
created:        2016-01-15T08:19:32Z
last-modified:  2020-12-16T13:15:52Z
source:         RIPE # Filtered

person:         Manfred Amesberger
address:        WIBS & MVNET
address:        Gamsjger Kabel TV & ISP Betriebs GmbH
address:        Unterauerstrasse 7
address:        A-3370 Ybbs
address:        Austria
phone:          +43 7412 52249 35
fax-no:         +43 741252249 33
nic-hdl:        MA3690-RIPE
created:        2004-09-07T20:10:36Z
last-modified:  2016-04-06T15:31:26Z
mnt-by:         RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:         RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]