| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASMANNET AS43816

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43816
as-name:    ASMANNET
org:      ORG-ILW2-RIPE
import:     from AS15541 action pref=120; accept ANY
import:     from AS8246 action pref=120; accept ANY
export:     to AS15541 announce AS43816
export:     to AS8246 announce AS43816
sponsoring-org: ORG-CA29-RIPE
admin-c:    WA2449-RIPE
tech-c:     WA2449-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS15541-MNT
created:    2012-06-29T09:56:58Z
last-modified: 2022-11-21T12:45:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ILW2-RIPE
org-name:    Izabela Leniartek trading as WDESIGN
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Wegrzce Wielkie 437, 32-002 Wegrzce Wielkie
abuse-c:    WA2449-RIPE
mnt-ref:    AS15541-MNT
mnt-by:     AS15541-MNT
created:    2022-11-09T15:06:46Z
last-modified: 2022-11-21T12:45:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WDESIGN
address:    Wegrzce Wielkie 437, 32-002 Wegrzce Wielkie
nic-hdl:    WA2449-RIPE
abuse-mailbox: tech@nagraj.pl
mnt-by:     AS15541-MNT
created:    2022-11-09T15:03:53Z
last-modified: 2022-11-09T15:05:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]