| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DSP-AS AS43775

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43775
as-name:    DSP-AS
remarks:    Saudi Arabia
org:      ORG-DSP2-RIPE
import:     from AS39386 accept ANY
import:     from AS35819 accept ANY
import:     from AS35753 accept ANY
import:     from AS48695 accept ANY
export:     to AS39386 announce AS43775
export:     to AS35819 announce AS43775
export:     to AS35753 announce AS43775
export:     to AS48695 announce AS43775
admin-c:    AB17676-RIPE
tech-c:     AB17676-RIPE
remarks:    AS number for load-balancing and backup routing
remarks:    DSP multi-homed network
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-DSP
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-09-26T13:34:01Z
last-modified: 2018-09-04T10:27:13Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DSP2-RIPE
org-name:    Digital Solutions Provider
country:    SA
org-type:    LIR
phone:     +966216908080
fax-no:     +96626061528
abuse-c:    AR17069-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-DSP
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DSP
created:    2006-09-27T10:11:03Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:05Z
source:     RIPE # Filtered
address:    7575 Al Madina Road Al Aziziyah
address:    23333
address:    JEDDAH
address:    SAUDI ARABIA
admin-c:    AB17676-RIPE

person:     Aurangzaib Butt
address:    P.O. Box 55807 Jeddah 21544
address:    KSA,Jeddah Prince Sultan Street
phone:     +966 2 6061583
fax-no:     +966 2 6061528
nic-hdl:    AB17676-RIPE
created:    2010-10-11T06:09:27Z
last-modified: 2017-10-30T22:11:15Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-DSP
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]