| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EUROLAN-AS AS43769

as-block:    AS42961 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43769
as-name:    EUROLAN-AS
org:      ORG-PEsS1-RIPE
import:     from AS20804 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196776 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8246 action pref=200; accept ANY
import:     from AS198106 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199222 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20804 announce AS43769
export:     to AS196776 announce AS43769
export:     to AS8246 announce AS43769
export:     to AS198106 announce AS43769
export:     to AS199222 announce AS43769
admin-c:    SW1171-RIPE
tech-c:     SW1171-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EUROLAN
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2007-09-25T16:36:56Z
last-modified: 2018-09-04T10:27:10Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-PEsS1-RIPE
org-name:    Eurolan Sp. zoo
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Galczynskiego 5 , Bielsko-Biala
abuse-c:    AR22771-RIPE
mnt-ref:    MNT-EUROLAN
mnt-by:     MNT-EUROLAN
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2007-09-19T18:23:40Z
last-modified: 2022-12-01T16:42:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian Wrobel
address:    Pl. Wolnosci 9
address:    43-300 Bielsko-Biala
address:    POLAND
phone:     +48338165949
fax-no:     +48338165949
nic-hdl:    SW1171-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2004-01-28T09:41:23Z
last-modified: 2021-12-30T09:56:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]