| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.150.22 (lg) / ec2-34-239-150-22.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:9616::22ef:9616 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TLSRU-AS AS43728

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43728
as-name:    TLSRU-AS
org:      ORG-TI17-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    Uplinks:
remarks:    ------------------------------------------------------------
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS43728
export:     to AS3216 announce AS43728
remarks:    ------------------------------------------------------------
admin-c:    SI2883-RIPE
admin-c:    KD3631-RIPE
tech-c:     SI2883-RIPE
tech-c:     KD3631-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     TLSRU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
created:    2007-09-20T07:00:39Z
last-modified: 2019-07-15T05:35:53Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OM1-RIPE

organisation:  ORG-TI17-RIPE
org-name:    TELESET+ Ltd
admin-c:    SI2883-RIPE
admin-c:    KD3631-RIPE
tech-c:     SI2883-RIPE
tech-c:     KD3631-RIPE
org-type:    OTHER
address:    427790, Russia, Mozhga, Nagovitsina st, 86
abuse-c:    AC30866-RIPE
mnt-ref:    TLSRU-MNT
mnt-by:     TLSRU-MNT
created:    2007-08-14T10:22:31Z
last-modified: 2019-04-05T12:45:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kharin Dmitry
org:      ORG-TI17-RIPE
address:    Ltd. "TeleSet+"
address:    427790, Russia, Mozhga, Nagovitsina st, 86
phone:     +7 (922) 510-27-27
nic-hdl:    KD3631-RIPE
mnt-by:     TLSRU-MNT
created:    2019-04-05T11:25:26Z
last-modified: 2019-07-15T05:39:34Z
source:     RIPE

person:     Stanislav Ivanov
org:      ORG-TI17-RIPE
address:    Ltd. "TeleSet+"
address:    427790, Russia, Mozhga, Nagovitsina st, 86
phone:     +7 (34139) 4-31-81
nic-hdl:    SI2883-RIPE
mnt-by:     TLSRU-MNT
created:    2014-03-03T11:27:06Z
last-modified: 2016-02-16T04:46:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]