| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SZERVERNET-HU-AS AS43711

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43711
as-name:    SZERVERNET-HU-AS
org:      ORG-SL151-RIPE
remarks:    ----- Uplinks --------------------------------------------
import:     from AS29278 action pref=70; accept AS-BIX
import:     from AS5483 action pref=70; accept ANY
export:     to AS29278 announce AS-SZERVERNET
export:     to AS5483 announce AS-SZERVERNET
remarks:    ----- Customers ------------------------------------------
import:     from AS20510 action pref=50; accept AS20510
import:     from AS20742 action pref=50; accept AS20742
import:     from AS29021 action pref=50; accept AS29021
import:     from AS31380 action pref=50; accept AS-CYBERSYSTEMS
import:     from AS39484 action pref=50; accept AS39484
import:     from AS39594 action pref=50; accept AS-NET24
import:     from AS41075 action pref=50; accept AS-ATW
import:     from AS30836 action pref=50; accept ANY
import:     from AS62292 action pref=50; accept AS62292
import:     from AS61998 action pref=50; accept AS61998
export:     to AS20510 announce AS-SZERVERNET AS-BIX
export:     to AS20742 announce AS-SZERVERNET AS-BIX
export:     to AS29021 announce AS-SZERVERNET AS-BIX
export:     to AS31380 announce AS-SZERVERNET AS-BIX
export:     to AS39484 announce AS-SZERVERNET AS-BIX
export:     to AS39594 announce ANY
export:     to AS41075 announce ANY
export:     to AS30836 announce AS-SZERVERNET AS-BIX
export:     to AS62292 announce AS-SZERVERNET ANY
export:     to AS61998 announce AS-SZERVERNET ANY
remarks:    --- Peerings ---------------------------------------------
import:     from AS42964 action pref=50; accept AS42964
export:     to AS42964 announce AS-SZERVERNET
remarks:    --- IPv6 Customers ------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20742 accept AS20742
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20742 announce ANY
remarks:    ----------------------------------------------------------
default:    to AS5483 action pref=100; networks ANY
admin-c:    KGY2-RIPE
tech-c:     DARW-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KGY-MNT
mnt-by:     NET23-MNT
mnt-by:     SZNET-MNT
created:    2007-09-18T09:53:37Z
last-modified: 2018-09-04T10:26:57Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DL1-RIPE

organisation:  ORG-SL151-RIPE
org-name:    Szervernet Ltd
org-type:    OTHER
address:    H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22
abuse-c:    AC32487-RIPE
mnt-ref:    DENINET-MNT
mnt-by:     DENINET-MNT
created:    2007-09-17T09:52:14Z
last-modified: 2017-10-30T15:29:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zemancsik Zsolt
address:    Victor Hugo u. 18-22.
address:    1132 Budapest
address:    Hungary
phone:     +36 203609059
nic-hdl:    DARW-RIPE
mnt-by:     DARW-MNT
created:    2003-09-24T11:18:07Z
last-modified: 2009-04-22T15:02:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kasza Gyorgy
address:    1132 Budapest
address:    Victor Hugo u. 18-22
phone:     +36 30 919 8499
nic-hdl:    KGY2-RIPE
mnt-by:     KGY-MNT
created:    2005-12-14T09:59:21Z
last-modified: 2017-10-30T21:47:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]