| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AICLOUD AS43704

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43704
as-name:    AICLOUD
org:      ORG-VAS6-RIPE
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS43704
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS43704
admin-c:    AI4895-RIPE
tech-c:     AI4895-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETSERV-GENERAL-MNT
created:    2020-03-06T11:02:35Z
last-modified: 2020-11-16T18:00:45Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LNS13-RIPE

organisation:  ORG-VAS6-RIPE
org-name:    VAULT APPS SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Str. Rudului Nr. 262 Ploiesti Prahova
abuse-c:    ACRO30949-RIPE
mnt-ref:    NETSERV-GENERAL-MNT
mnt-by:     AICLOUD-MNT
mnt-by:     NETSERV-GENERAL-MNT
created:    2020-03-05T10:53:35Z
last-modified: 2022-12-01T17:29:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexandru Iancu
address:    Str. Rudului Nr. 262 Ploiesti Prahova Romania
phone:     +40744441324
nic-hdl:    AI4895-RIPE
mnt-by:     AICLOUD-MNT
created:    2019-07-04T14:51:29Z
last-modified: 2019-07-04T14:51:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]