| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.56.11 (lg) / ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:380b::3eb:380b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VRMNT-AS AS43667

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43667
as-name:    VRMNT-AS
org:      ORG-VLLC1-RIPE
remarks:
remarks:    =============================================
remarks:    Upstreams
remarks:    =============================================
remarks:
remarks:    -- NETORN --
import:     from AS34123 accept ANY
export:     to AS34123 announce AS-VERMONT
remarks:
remarks:    -- MTW --
import:     from AS48347 action pref=500; accept ANY
export:     to AS48347 announce AS-VERMONT
remarks:
remarks:    =============================================
remarks:    Downstreams
remarks:    =============================================
remarks:
remarks:    -- RCNTEC --
import:     from AS44322 action pref=300; accept AS44322
export:     to AS44322 announce ANY
remarks:
admin-c:    VRMT-RIPE
tech-c:     VRMT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VERMONT-IT-MNT
created:    2007-09-10T09:51:58Z
last-modified: 2020-02-13T07:53:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VLLC1-RIPE
org-name:    Vermont-IT Limited Liability Company
country:    RU
org-type:    LIR
address:    ul. Frunze 1A pom.1
address:    141070
address:    KOROLEV
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 5438850
fax-no:     +7 495 5438850
abuse-c:    AR17028-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VERMONT-IT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VERMONT-IT-MNT
admin-c:    LY10-RIPE
admin-c:    EVK10-RIPE
created:    2007-05-08T08:49:24Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VERMONT-IT NOC
address:    141070 Korolev, Frunze str 1d korp.1, office 2
address:    Russia
admin-c:    DSK78-RIPE
tech-c:     DSK78-RIPE
nic-hdl:    VRMT-RIPE
mnt-by:     DK78494-MNT
created:    2011-10-05T11:41:53Z
last-modified: 2011-10-05T11:41:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]