| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PEGONET-AS AS43653

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43653
as-name:    PEGONET-AS
org:      ORG-PSs9-RIPE
import:     from AS5578 accept ANY
export:     to AS5578 announce AS43653
import:     from AS29405 accept ANY
export:     to AS29405 announce AS43653
admin-c:    AM16333-RIPE
tech-c:     AM16333-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PEGOSK
created:    2017-01-04T13:15:04Z
last-modified: 2019-05-07T09:26:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSs9-RIPE
org-name:    PEGO Slovakia, s.r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Sladkovicova 2545
address:    017 01
address:    Povazska Bystrica
address:    SLOVAKIA
phone:     +421918797494
fax-no:     +421422301660
admin-c:    AM16333-RIPE
abuse-c:    PSP333123-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-PEGOSK
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PEGOSK
created:    2009-03-26T11:09:16Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Majcinik
address:    PEGO Slovakia, s.r.o.
address:    Sladkovicova 2545
address:    Povazska Bystrica
address:    017 01
address:    Slovakia
phone:     +421918797494
nic-hdl:    AM16333-RIPE
mnt-by:     MNT-PEGOSK
created:    2009-04-17T08:45:12Z
last-modified: 2009-04-17T11:18:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]