| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KUMIR-AS AS43576

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43576
as-name:    KUMIR-AS
org:      ORG-LT13-RIPE
remarks:    ================================================================
remarks:    UPLINKS
remarks:    ------------------------------IPV4------------------------------
import:     from AS35320 action pref=250; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-KUMIR
import:     from AS12963 action pref=250; accept ANY
export:     to AS12963 announce AS-KUMIR
remarks:    ------------------------------IPV6------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35320 action pref=250; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35320 announce AS-KUMIR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12963 action pref=250; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12963 announce AS-KUMIR
remarks:    ================================================================
remarks:    PEERS
remarks:    ------------------------------IPV4------------------------------
import:     from AS15645 action pref=260; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-KUMIR-UAIX
import:     from AS31210 action pref=260; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-KUMIR-PARITY
import:     from AS44600 action pref=260; accept AS-GGT
export:     to AS44600 announce AS-KUMIR-PARITY
import:     from AS48648 action pref=260; accept AS-KLNK
export:     to AS48648 announce AS-KUMIR
import:     from AS59613 action pref=260; accept AS-GIGANET
export:     to AS59613 announce AS-KUMIR
import:     from AS50263 action pref=260; accept AS-1-IX-WAW
export:     to AS50263 announce AS-KUMIR-UAIX
import:     from AS60812 action pref=260; accept AS-1-IX
export:     to AS60812 announce AS-KUMIR-UAIX
remarks:    ------------------------------IPV6------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 action pref=260; accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-KUMIR-UAIX-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 action pref=260; accept AS-UAIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS-KUMIR-UAIX-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 action pref=260; accept AS-GIGANET-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 announce AS-KUMIR-UAIX-v6
remarks:    ================================================================
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    ------------------------------IPV4------------------------------
import:     from AS39049 action pref=300; accept AS-LCOM
export:     to AS39049 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS50864 action pref=300; accept AS-ITTELENET
export:     to AS50864 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS21379 action pref=300; accept AS-ISV
export:     to AS21379 announce ANY
import:     from AS207085 action pref=300; accept AS-RPLS
export:     to AS207085 announce ANY
import:     from AS204541 action pref=300; accept AS204541
export:     to AS204541 announce ANY
import:     from AS35365 action pref=300; accept AS35365
export:     to AS35365 announce ANY
import:     from AS42546 action pref=300; accept AS-UOS
export:     to AS42546 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS39848 action pref=300; accept AS39848
export:     to AS39848 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS61371 action pref=300; accept AS61371
export:     to AS61371 announce ANY
import:     from AS206907 action pref=300; accept AS-UAG
export:     to AS206907 announce {0.0.0.0/0}
remarks:    ------------------------------IPV6------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207085 action pref=300; accept AS-RPLS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207085 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50864 action pref=300; accept AS-ITTELENET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50864 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35365 action pref=300; accept AS35365
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35365 announce ANY
remarks:    ----------------------------------------------------------------
status:     ASSIGNED
admin-c:    KN2367-RIPE
tech-c:     KN2367-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KUMIRTELECOM-MNT
created:    2007-08-27T09:52:36Z
last-modified: 2024-02-08T14:54:11Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-FNL21-RIPE

organisation:  ORG-LT13-RIPE
org-name:    LTD "KuMIR TELECOM"
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    04210, UA, Kiev, Geroiv Stalingrada 42b/90
abuse-c:    AR19181-RIPE
mnt-ref:    KUMIRTELECOM-MNT
mnt-by:     KUMIRTELECOM-MNT
created:    2007-08-14T12:16:18Z
last-modified: 2022-12-01T16:36:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Kumirtelecom NOC
address:    6A, Mykilsko-Slobidska str., ap. 2
address:    02002, Kyiv, Ukraine
phone:     +380 44 541 02 81
fax-no:     +380 44 517 55 44
admin-c:    EK1542-RIPE
tech-c:     SK12673-RIPE
nic-hdl:    KN2367-RIPE
mnt-by:     KUMIRTELECOM-MNT
created:    2016-04-14T18:32:49Z
last-modified: 2017-04-22T21:03:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]