| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.146.112 (lg) / ec2-18-232-146-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:9270::12e8:9270 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DRBSY AS43539

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43539
as-name:    DRBSY
org:      ORG-DL114-RIPE
import:     from AS34660 accept ANY
export:     to AS34660 announce AS-DRBB
admin-c:    MR3893-RIPE
tech-c:     MR3893-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FSRV
created:    2010-07-14T11:50:01Z
last-modified: 2018-09-04T10:52:38Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DL114-RIPE
org-name:    Idaq Networks Ltd.
org-type:    LIR
address:    Unit 11, Fieldhouse Way,
address:    S4 7SF
address:    Sheffield
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1142562340
fax-no:     +448444146061
abuse-c:    AR17610-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FSRV
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FSRV
admin-c:    MR3893-RIPE
admin-c:    MR3893-RIPE
created:    2010-06-29T11:37:51Z
last-modified: 2016-10-06T15:21:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mark Roebuck
address:    Unit 11, Fieldhouse Way, Sheffield. S4 7SF
phone:     +44 1142562340
nic-hdl:    MR3893-RIPE
created:    2004-07-16T15:26:09Z
last-modified: 2011-11-29T16:48:42Z
source:     RIPE
mnt-by:     FSRV
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]