| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NOMINETANYCAST AS43519

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43519
as-name:    NOMINETANYCAST
org:      ORG-NU1-RIPE
import:     from AS39839 accept ANY
import:     from AS8683 accept ANY
export:     to AS39839 announce AS43519
export:     to AS8683 announce AS43519
admin-c:    IM610-RIPE
tech-c:     DS3704-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NOMUK-RIPE-MNT
created:    2007-08-15T13:41:30Z
last-modified: 2017-11-15T09:49:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NU1-RIPE
org-name:    Nominet UK
country:    GB
org-type:    LIR
phone:     +441865332211
fax-no:     +441865332299
abuse-c:    AR17815-RIPE
mnt-ref:    NOMUK-RIPE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NOMUK-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T12:19:24Z
last-modified: 2021-02-03T10:01:54Z
source:     RIPE # Filtered
address:    Minerva House, Edmund Halley Road, Oxford Science Park
address:    OX4 4DQ
address:    Oxford
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    KARL71-RIPE
admin-c:    DS3704-RIPE

person:     Dmitri Skachkov
address:    Nominet UK
address:    Minerva House
address:    Edmund Halley Road
address:    Oxford Science Park
address:    Oxford
address:    OX4 4DQ
address:    United Kingdom
phone:     +44 1865332341
fax-no:     +44 1865332322
nic-hdl:    DS3704-RIPE
mnt-by:     NOMUK-RIPE-MNT
created:    2005-04-04T11:54:04Z
last-modified: 2013-05-14T16:29:29Z
source:     RIPE

person:     Ian Meikle
address:    Nominet UK
address:    Minerva House
address:    Edmund Halley Rd
address:    Oxford Science Park
address:    Oxford
address:    OX4 4DQ
address:    United Kingdom
phone:     +44-1865-332211
fax-no:     +44-1865-332322
nic-hdl:    IM610-RIPE
mnt-by:     NOMUK-RIPE-MNT
created:    2003-05-19T11:14:23Z
last-modified: 2008-06-26T09:53:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]