| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GARUDA-AS AS43496

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43496
as-name:    GARUDA-AS
org:      ORG-LN72-RIPE
remarks:    # GIGATRANS
import:     from AS44600 accept ANY
export:     to AS44600 announce AS43496
remarks:    # PARKDC
import:     from AS61297 accept ANY
export:     to AS61297 announce AS43496
remarks:    # DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS43496
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
remarks:    # UKRCOM
import:     from AS12593 accept ANY
export:     to AS12593 announce AS43496
remarks:    ============================
admin-c:    MR21611-RIPE
tech-c:     MR21611-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GARUDANET-MNT
created:    2007-08-10T09:51:23Z
last-modified: 2020-04-08T09:00:23Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ML410-RIPE

organisation:  ORG-LN72-RIPE
org-name:    LLC "GARUDA NETWORKS"
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    blvrd. Lesi Ukrainki 34
address:    Kyiv, Ukraine
abuse-c:    ACRO4120-RIPE
mnt-ref:    GARUDANET-MNT
mnt-by:     GARUDANET-MNT
created:    2017-02-15T10:28:57Z
last-modified: 2022-12-01T16:35:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Romaniv
address:    Kyiv, blvrd. Lesi Ukrainki 34
phone:     +380503744349
nic-hdl:    MR21611-RIPE
mnt-by:     GARUDANET-MNT
created:    2016-10-17T10:15:10Z
last-modified: 2017-03-14T18:31:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]