| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LBGK1-AS3 AS43476

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43476
as-name:    LBGK1-AS3
import:     from AS16288 accept AS16288
export:     to AS16288 announce ANY
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS-LPPL
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS-LPPL
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS-LPPL
import:     from AS50606 accept ANY
export:     to AS50606 announce AS-LPPL
import:     from AS50898 accept ANY
export:     to AS50898 announce AS-LPPL
import:     from AS57897 accept AS57897
export:     to AS57897 announce ANY
import:     from AS61163 accept AS61163
export:     to AS61163 announce ANY
import:     from AS198412 accept AS198412
export:     to AS198412 announce ANY
org:      ORG-LBGK1-RIPE
admin-c:    LBAD2-RIPE
tech-c:     LBN32-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LBGK1-MNT
created:    2007-08-07T09:23:36Z
last-modified: 2018-10-11T09:43:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-LBGK1-RIPE
org-name:    leniwiec.biz Grzegorz Kulewski
org-type:    OTHER
language:    PL
address:    ul. Jana Olbrachta 19A/76
address:    01-108 Warszawa
address:    POLAND
geoloc:     52.2336 20.9355
admin-c:    LBAD2-RIPE
tech-c:     LBN32-RIPE
abuse-c:    LBAC8-RIPE
mnt-ref:    LBGK1-MNT
mnt-by:     LBGK1-MNT
created:    2013-09-23T12:53:02Z
last-modified: 2017-11-08T15:52:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LENIWIEC.BIZ
org:      ORG-LBGK1-RIPE
address:    ul. Jana Olbrachta 19A/76
address:    01-108 Warszawa
address:    POLAND
nic-hdl:    LBAD2-RIPE
mnt-by:     LBGK1-MNT
created:    2017-11-08T15:14:01Z
last-modified: 2017-11-08T15:33:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LENIWIEC.BIZ NOC
org:      ORG-LBGK1-RIPE
address:    ul. Jana Olbrachta 19A/76
address:    01-108 Warszawa
address:    POLAND
nic-hdl:    LBN32-RIPE
mnt-by:     LBGK1-MNT
created:    2017-11-08T13:53:11Z
last-modified: 2017-11-08T15:36:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]