| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EON-IS-Essen AS43450

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43450
as-name:    EON-IS-Essen
import:     from AS16084 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS16084 announce AS43450
export:     to AS3320 announce AS43450
export:     to AS3216 announce AS43450
org:      ORG-ELG1-RIPE
admin-c:    EEIG1-RIPE
tech-c:     EEIG2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EON-IS
created:    2007-08-01T13:59:02Z
last-modified: 2018-09-04T10:25:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ELG1-RIPE
org-name:    E.ON Digital Technology GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Laatzener Strasse 1
address:    DE-30539
address:    Hannover
address:    GERMANY
phone:     +49 931 300 1130
fax-no:     +49 931 300 1536
abuse-c:    AR14554-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EON-IS
mnt-ref:    MNT-EON-IS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2004-04-17T11:06:50Z
last-modified: 2024-01-23T12:18:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     EON-Admin-RIPE E.ON IS GmbH
address:    Laatzener Str. 1, 30539 Hannover, Germany
phone:     +49 511 439 5203
fax-no:     +49 511 439 4175
nic-hdl:    EEIG1-RIPE
mnt-by:     MNT-EON-IS
created:    2005-11-13T14:22:04Z
last-modified: 2024-01-23T12:17:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     EON-Tech-RIPE E.ON IS GmbH
address:    Laatzener Str. 1, 30539 Hannover, Germany
phone:     +49 511 439 2668
fax-no:     +49 511 439 4175
nic-hdl:    EEIG2-RIPE
mnt-by:     MNT-EON-IS
created:    2005-11-13T15:00:47Z
last-modified: 2024-01-23T12:16:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]