| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EON-IS-Essen AS43450

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43450
as-name:    EON-IS-Essen
import:     from AS16084 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS16084 announce AS43450
export:     to AS3320 announce AS43450
export:     to AS3216 announce AS43450
org:      ORG-ELG1-RIPE
admin-c:    EEIG1-RIPE
tech-c:     EEIG2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EON-IS
created:    2007-08-01T13:59:02Z
last-modified: 2018-09-04T10:25:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ELG1-RIPE
org-name:    E.ON Digital Technology GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Humboldtstrasse 33
address:    30169
address:    Hannover
address:    GERMANY
phone:     +49 931 300 1130
fax-no:     +49 931 300 1536
abuse-c:    AR14554-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EON-IS
mnt-ref:    MNT-EON-IS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2004-04-17T11:06:50Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     EON-Admin-RIPE
        E.ON IS GmbH
address:    Tresckowstr. 3
        D-30457 Hannover
        Germany
phone:     +49 511 439 5203
fax-no:     +49 511 439 4175
nic-hdl:    EEIG1-RIPE
mnt-by:     MNT-EON-IS
created:    2005-11-13T14:22:04Z
last-modified: 2005-11-29T20:07:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     EON-Tech-RIPE
        E.ON IS GmbH
address:    Tresckowstr. 3
        D-30457 Hannover
        Germany
phone:     +49 511 439 2668
fax-no:     +49 511 439 4175
nic-hdl:    EEIG2-RIPE
mnt-by:     MNT-EON-IS
created:    2005-11-13T15:00:47Z
last-modified: 2005-11-29T20:06:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]