| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONTACTTV-AS AS43434

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43434
as-name:    CONTACTTV-AS
org:      ORG-CTI2-RIPE
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS43434
export:     to AS12389 announce AS43434
admin-c:    SAA161-RIPE
tech-c:     SAA161-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CONTACTTV
created:    2007-07-31T08:27:49Z
last-modified: 2019-03-28T13:03:51Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-CTI2-RIPE
org-name:    Contact TV Inc.
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Russia, 430005, Saransk, Kommunisticheskaya st., 14a
abuse-c:    AR23122-RIPE
mnt-ref:    MNT-CONTACTTV
mnt-by:     MNT-CONTACTTV
created:    2007-07-30T08:30:54Z
last-modified: 2022-12-01T16:21:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksey Karpov
address:    Russia, 430005, Saransk, Kommunisticheskaya st., 14a
phone:     +7 8342 32-89-65
nic-hdl:    SAA161-RIPE
created:    2007-07-30T08:30:52Z
last-modified: 2019-05-08T13:05:25Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-CONTACTTV
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]