| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFONLINE-AS AS43407

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43407
as-name:    INFONLINE-AS
org:      ORG-IG47-RIPE
sponsoring-org: ORG-KG4-RIPE
import:     from AS286 accept ANY
export:     to AS286 announce ANY
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce ANY
admin-c:    SP3996-RIPE
tech-c:     SP3996-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VT-ENGI-MNT
created:    2007-07-26T13:37:15Z
last-modified: 2018-09-04T10:25:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IG47-RIPE
org-name:    INFOnline GmbH
org-type:    OTHER
descr:     Infonline GmbH
address:    Bruehler Strasse 9
address:    D-53119 Bonn
address:    Germany
abuse-c:    AR30248-RIPE
remarks:    **************************************************
remarks:    * For spam/abuse/security issues please contact *
remarks:    * abuse@infonline.de *
remarks:    * Abuse mail to any other address may be ignored *
remarks:    **************************************************
admin-c:    SP3996-RIPE
tech-c:     SP3996-RIPE
mnt-ref:    VT-ENGI-MNT
mnt-by:     VT-ENGI-MNT
created:    2007-07-20T11:39:57Z
last-modified: 2017-10-30T14:40:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Steffen Passmann
address:    INFOnline GmbH
address:    Eifelstr. 7
address:    D-53119 Bonn
address:    Germany
phone:     +49 228 41029 51
nic-hdl:    SP3996-RIPE
mnt-by:     PIRONET-MNT
created:    2005-07-21T08:17:50Z
last-modified: 2007-07-26T13:38:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]