| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ONAT-AS AS43384

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43384
as-name:    ONAT-AS
remarks:    =============== IPv4 Routing policy =============
import:     from AS206621 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS206621 announce AS-ONAT
export:     to AS31210 announce AS-ONAT
import:     from AS1820 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1820 announce AS-ONAT
import:     from AS205656 action pref=100; accept ANY
export:     to AS205656 announce AS-ONAT
import:     from AS59613 action pref=500; accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-ONAT
import:     from AS44193 action pref=500; accept AS-ODIX
export:     to AS44193 announce AS-ONAT
import:     from AS25235 action pref=500; accept AS25235
export:     to AS25235 announce AS-ONAT
import:     from AS209002 action pref=1000; accept AS209002
export:     to AS209002 announce ANY
remarks:    =============== IPv6 Routing policy =============
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206621 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206621 announce AS-ONAT6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-ONAT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1820 announce AS-ONAT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12687 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12687 announce AS-ONAT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 accept AS-UBNIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 announce AS-ONAT6
org:      ORG-SUOI1-RIPE
admin-c:    RMCH-RIPE
tech-c:     SDI21-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ONAT-MNT
created:    2007-07-24T08:59:25Z
last-modified: 2024-04-23T10:31:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CoEI1-RIPE

organisation:  ORG-SUOI1-RIPE
org-name:    State University of Intelligent Technologies and Telecommunications
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Kovalska Str. 1, Odesa
address:    65023, Ukraine
tech-c:     OZ827-RIPE
abuse-c:    ACRO56293-RIPE
mnt-ref:    SUITT-MNT
mnt-by:     SUITT-MNT
created:    2024-04-17T12:41:13Z
last-modified: 2024-04-23T10:27:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roman Chumakov
address:    Skidanivska Str., 7/11, 65029 Odessa, Ukraine
phone:     +38 (093) 43 86 276
nic-hdl:    RMCH-RIPE
mnt-by:     RMCH-MNT
created:    2014-02-26T11:48:44Z
last-modified: 2021-05-20T17:58:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Sinina
address:    65000, Odessa, Ukraine
address:    42 Manejnaya str
phone:     +380 97 8377478
nic-hdl:    SDI21-RIPE
mnt-by:     SDI21-MNT
created:    2009-12-28T11:05:14Z
last-modified: 2010-02-19T10:57:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]