| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DOTRO AS43376

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43376
as-name:    DOTRO
org:      ORG-DTS20-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    DOTRO Telecom BGP Peers
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3280 accept AS3280
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS12310 accept AS-INES
import:     from AS20530 accept AS-ROMANIA
import:     from AS31554 accept AS-LANSOFT
import:     from AS39629 accept AS-LANSOFT
import:     from AS39732 accept AS39732
import:     from AS39737 accept AS-NETVISIONTEL
import:     from AS41011 accept AS41011
import:     from AS43737 accept AS43737
import:     from AS43890 accept AS43890
import:     from AS44148 accept AS44148
import:     from AS44184 accept AS44184
import:     from AS44956 accept AS44956
import:     from AS47619 accept AS47619
import:     from AS48206 accept AS48206
import:     from AS48401 accept AS48401
import:     from AS48931 accept AS48931
import:     from AS48998 accept AS48998
import:     from AS49719 accept AS49719
import:     from AS50322 accept AS50322
import:     from AS50515 accept AS-TIER
import:     from AS50614 accept AS50614
import:     from AS58286 accept AS58286
import:     from AS60615 accept AS60615
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
import:     from AS62311 accept AS62311
import:     from AS62414 accept AS62414
export:     to AS174 announce AS-DOTRO
export:     to AS2914 announce AS-DOTRO
export:     to AS3280 announce ANY
export:     to AS3356 announce AS-DOTRO
export:     to AS5606 announce AS-DOTRO
export:     to AS8423 announce AS-DOTRO
export:     to AS8926 announce AS-DOTRO
export:     to AS8953 announce AS-DOTRO
export:     to AS9002 announce AS-DOTRO
export:     to AS12310 announce AS-DOTRO
export:     to AS15471 announce AS-DOTRO
export:     to AS16265 announce AS-DOTRO
export:     to AS20530 announce AS-DOTRO
export:     to AS20616 announce AS-DOTRO
export:     to AS21007 announce AS-DOTRO
export:     to AS28721 announce AS-DOTRO
export:     to AS28743 announce AS-DOTRO
export:     to AS29568 announce AS-DOTRO
export:     to AS31554 announce AS-DOTRO
export:     to AS33823 announce ANY
export:     to AS34279 announce AS-DOTRO
export:     to AS34695 announce AS-DOTRO
export:     to AS34711 announce AS-DOTRO
export:     to AS35093 announce AS-DOTRO
export:     to AS35371 announce AS-DOTRO
export:     to AS35622 announce ANY
export:     to AS39107 announce AS-DOTRO
export:     to AS39474 announce ANY
export:     to AS39527 announce ANY
export:     to AS39629 announce ANY
export:     to AS39732 announce ANY
export:     to AS39737 announce ANY
export:     to AS39893 announce ANY
export:     to AS41049 announce ANY
export:     to AS41011 announce ANY
export:     to AS42258 announce ANY
export:     to AS43737 announce ANY
export:     to AS43890 announce ANY
export:     to AS44148 announce ANY
export:     to AS44184 announce ANY
export:     to AS44956 announce ANY
export:     to AS47619 announce ANY
export:     to AS48206 announce ANY
export:     to AS48401 announce ANY
export:     to AS48931 announce ANY
export:     to AS48998 announce ANY
export:     to AS49719 announce ANY
export:     to AS50322 announce ANY
export:     to AS50515 announce ANY
export:     to AS50614 announce ANY
export:     to AS58286 announce ANY
export:     to AS60615 announce ANY
export:     to AS61955 announce AS-DOTRO
export:     to AS62311 announce ANY
export:     to AS62414 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Communities for DOTRO Telecom clients
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    43376:5xxx0 - NO_EXPORT
remarks:    43376:5xxx1 - Prepend 1 time
remarks:    43376:5xxx2 - Prepend 2 times
remarks:    43376:5xxx3 - Prepend 3 times
remarks:    43376:5xxx4 - Prepend 4 times
remarks:    43376:5xxx9 - LOCAL_AS
remarks:    Where xxx is the index of Peering Partner. Details on http://bgp.dotrotelecom.ro
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Communities for DOTRO Telecom Peering Partners
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Routing policy overview: http://lg.dotrotelecom.ro
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Contact for DOTRO Telecom
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    abuse: abuse@dotrotelecom.ro
remarks:    24x7 NOC: noc@dotrotelecom.ro
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    We are currently available for peering at
remarks:    - NxData - Romania
remarks:    - INTERLAN - Romania
remarks:    - RONIX - Romania
remarks:    Peering contact: peering@dotrotelecom.ro
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------
admin-c:    DOTR-RIPE
admin-c:    DOTR-RIPE
tech-c:     DOTR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     DOTRO-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-07-20T14:21:52Z
last-modified: 2020-06-22T20:32:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DTS20-RIPE
org-name:    DOTRO TELECOM SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 2, Etaj 1, Cam. 19
address:    030866
address:    Bucuresti
address:    ROMANIA
phone:     +40215550505
admin-c:    DS19093-RIPE
tech-c:     DS19093-RIPE
abuse-c:    AR37268-RIPE
mnt-ref:    DOTROTelecom
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DOTRO-NET-MNT
created:    2016-08-12T11:32:58Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DOTRO Telecom NOC
address:    Atlassib Business Center - Bulevardul Unirii Nr. 72, Et. 7, Sector 3, Bucuresti, Romania
admin-c:    ALX
tech-c:     RIPP
nic-hdl:    DOTR-RIPE
mnt-by:     DOTRO-NET-MNT
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    | Abuse reports: abuse@dotrotelecom.ro |
remarks:    | NOC e-mail: noc@dotrotelecom.ro   |
remarks:    | NOC phone: +40 21 555 05 05     |
remarks:    +--------------------------------------+
created:    2007-08-19T12:37:08Z
last-modified: 2016-08-15T11:06:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]