| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-ZAMEKNET-AS AS43371

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43371
as-name:    PL-ZAMEKNET-AS
descr:     ETTH Bartosz Bachowski
org:      ORG-EBB1-RIPE
descr:     ------------ Sitel ------------
import:     from AS39869 accept ANY
export:     to AS39869 announce AS-ZAMEKNET
descr:     ----------- Netia ----------
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS-ZAMEKNET
descr:     ------------ EPIX ----------
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS-ZAMEKNET
descr:     ------------ ETTH ----------
import:     from AS199494 accept AS199494
export:     to AS199494 announce ANY
descr:     ------------ POLNET ----------
import:     from AS196979 accept AS196979
export:     to AS196979 announce ANY
admin-c:    BB1983-RIPE
tech-c:     LM3987-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ETTH-MNT
mnt-by:     ZAMEKNET-MNT
mnt-by:     DCENTER-MNT
created:    2007-07-20T10:02:48Z
last-modified: 2022-01-05T13:45:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-dszo13-RIPE

organisation:  ORG-EBB1-RIPE
org-name:    ETTH Bartosz Bachowski
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ETTH Bartosz Bachowski
address:    Bursztynowa 2B
address:    42-500 Bedzin
abuse-c:    AR25035-RIPE
mnt-ref:    ETTH-MNT
mnt-by:     ETTH-MNT
created:    2012-12-21T12:42:36Z
last-modified: 2022-12-01T16:23:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartosz Bachowski
address:    Zameknet S.C.
address:    ul. Bursztynowa 2B
address:    42-500 Bedzin
address:    Poland
phone:     +48 32 7783000
fax-no:     +48 32 7783001
nic-hdl:    BB1983-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     ZAMEKNET-MNT
created:    2004-12-20T18:55:23Z
last-modified: 2014-12-19T10:15:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Michalek
address:    ETTH
address:    ul. Bursztynowa 2b
address:    42-500 Bedzin
address:    Poland
phone:     +48 326665555
nic-hdl:    LM3987-RIPE
mnt-by:     ZAMEKNET-MNT
created:    2008-05-14T13:26:59Z
last-modified: 2015-11-30T11:04:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]