| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GATWICK-AIRPORT AS43355

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43355
as-name:    GATWICK-AIRPORT
org:      ORG-GAL9-RIPE
import:     from AS8426 accept ANY
export:     to AS8426 announce AS43355
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS43355
admin-c:    CH309-RIPE
tech-c:     CH309-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8426-MNT
created:    2018-05-11T15:04:47Z
last-modified: 2018-09-04T12:13:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GAL9-RIPE
org-name:    GATWICK AIRPORT LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Claranet, 110 High Holborn
address:    WC1V 6JS
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 (0)870 0002468
admin-c:    CH309-RIPE
tech-c:     CH309-RIPE
abuse-c:    CH309-RIPE
mnt-ref:    AS8426-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8426-MNT
created:    2018-05-04T14:06:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Claranet Hostmaster
address:    Claranet UK Ltd
address:    110 High Holborn
address:    London WC1V 6JS
address:    United Kingdom
phone:     +44 (0) 20 7685 8000
fax-no:     +44 (0) 20 7685 8001
remarks:    Claranet UK Hostmaster
remarks:    All abuse reports to abuse@clara.net
nic-hdl:    CH309-RIPE
mnt-by:     AS8426-MNT
created:    2002-09-18T09:59:38Z
last-modified: 2020-09-02T19:23:56Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@clara.net
org:      ORG-CA48-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]