| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Kloepferholz AS43353

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43353
as-name:    Kloepferholz
org:      ORG-KGC1-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
import:     from AS24637 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS43353
export:     to AS24637 announce AS43353
admin-c:    AK3657-RIPE
tech-c:     nATC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NCORE-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS24840-MNT
created:    2007-07-19T08:23:52Z
last-modified: 2018-09-04T10:25:37Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-nG9-RIPE

organisation:  ORG-KGC1-RIPE
org-name:    Kloepferholz GmbH & Co.KG
org-type:    OTHER
address:    Kloepferholz GmbH & Co.KG
address:    Franz-Flemming-Strasse 35
address:    D-04179 Leipzig
address:    Germany
phone:     +49 341 4484810
fax-no:     +49 341 4484811
admin-c:    AK3657-RIPE
abuse-c:    KA5031-RIPE
mnt-ref:    NCORE-NOC
mnt-by:     NCORE-NOC
created:    2007-05-30T12:26:15Z
last-modified: 2014-08-13T13:42:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      nicos AG Technical Contacts
address:    nicos AG
address:    Mendelstrasse 11
address:    48149 Muenster
address:    DE
abuse-mailbox: abuse@nicos-ag.com
admin-c:    MB26884-RIPE
tech-c:     TB5559-RIPE
tech-c:     MB26884-RIPE
tech-c:     KG1810-RIPE
tech-c:     FM10645-RIPE
nic-hdl:    nATC1-RIPE
mnt-by:     NICOSAG-MNT
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2011-09-14T17:39:52Z
last-modified: 2014-05-26T09:02:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andre Koesling
address:    Kloepferholz GmbH & Co.KG
address:    Franz-Flemming-Str. 35
address:    04179 Leipzig
address:    GERMANY
phone:     +49 341 4484810
fax-no:     +49 341 4484811
nic-hdl:    AK3657-RIPE
mnt-by:     NCORE-NOC
created:    2007-05-30T12:23:24Z
last-modified: 2012-09-11T12:22:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]