| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTRATELKOM-AS AS43320

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43320
as-name:    ASTRATELKOM-AS
org:      ORG-VOL10-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------| FIORD
import:     from AS28917 accept ANY
export:     to AS28917 announce AS-ASTRATELCOM
remarks:    ----------------------------------------------| UBNIX (GIGANET)
import:     from AS59613 accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-ASTRATELCOM
remarks:    ----------------------------------------------| ODIX
import:     from AS44193 accept AS-ODIX
export:     to AS44193 announce AS-ASTRATELCOM
remarks:    ----------------------------------------------| DTEL-IX
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-ASTRATELCOM
remarks:    ----------------------------------------------| RENOME (SANA)
import:     from AS34187 accept AS34187
export:     to AS34187 announce AS-ASTRATELCOM
remarks:    ----------------------------------------------
admin-c:    RIR-RIPE
admin-c:    MP28816-RIPE
tech-c:     RIR-RIPE
tech-c:     MP28816-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VELYKYY-MNT
mnt-by:     RIR-MNT
mnt-by:     MP28816-MNT
created:    2007-07-12T15:19:02Z
last-modified: 2022-01-31T11:04:06Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ML410-RIPE

organisation:  ORG-VOL10-RIPE
org-name:    Velykyy Olexandr Leonidovych
org-type:    OTHER
address:    Ovidiopol, Ukraine
abuse-c:    ACRO37086-RIPE
mnt-ref:    VELYKYY-MNT
mnt-by:     ua-merezha-1-mnt
mnt-by:     VELYKYY-MNT
mnt-by:     RIR-MNT
created:    2020-04-02T09:41:19Z
last-modified: 2020-11-27T08:59:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mamonov Pavel
address:    Ukraine, Odessa
phone:     +380992419158
nic-hdl:    MP28816-RIPE
mnt-by:     ASTRATELKOM-MNT
mnt-by:     RIR-MNT
created:    2015-10-15T10:33:36Z
last-modified: 2020-10-27T09:49:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ryrmak Maksym
address:    Ukraine, Odessa
phone:     +380487965666
nic-hdl:    RIR-RIPE
mnt-by:     ASTRATELKOM-MNT
mnt-by:     RIR-MNT
created:    2015-10-07T14:25:55Z
last-modified: 2020-10-28T11:17:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]