| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FISHNET-AS AS43317

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43317
as-name:    FISHNET-AS
org:      ORG-OC18-RIPE
import:     from AS31500 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-RNET
import:     from AS43690 action pref=100; accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-RNET
import:     from AS8631 action pref=100; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-RNET
import:     from AS20764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-RNET
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-RNET
import:     from AS13179 action pref=100; accept AS-VIRTWIRE
export:     to AS13179 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-RNET
import:     from AS203661 action pref=100; accept AS203661
export:     to AS203661 announce ANY
import:     from AS204179 action pref=100; accept AS204179
export:     to AS204179 announce ANY
import:     from AS21158 action pref=100; accept AS21158
export:     to AS21158 announce any
import:     from AS44918 action pref=100; accept AS44918
export:     to AS44918 announce any
admin-c:    FCOV1-RIPE
tech-c:     FCOV1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FISHNET-MNT
created:    2007-07-12T11:46:51Z
last-modified: 2018-11-14T20:37:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OC18-RIPE
org-name:    FISHNET COMMUNICATIONS LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Pribrezhnaya 9
address:    192177
address:    St.Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78123136313
tech-c:     FCOV1-RIPE
abuse-c:    AR13873-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FISHNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FISHNET-MNT
created:    2008-09-30T12:44:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fishnet Communications OOO - Contact Role
address:    Obukhovskoy oborony 45
address:    Saint Petersburg
address:    Russian Federation
phone:     +7 812 3136313
abuse-mailbox: abuse@veesp.com
remarks:    *************************************************
remarks:    * For spam/abuse/security issues please contact *
remarks:    * abuse@veesp.com *
remarks:    * The contents of your abuse email will be *
remarks:    * forwarded directly on to our client for *
remarks:    * handling. *
remarks:    *************************************************
remarks:
remarks:    *************************************************
remarks:    * Any questions on Peering/Routing please send to *
remarks:    * noc@veesp.com *
remarks:    *************************************************
org:      ORG-OC18-RIPE
admin-c:    AI2525-RIPE
tech-c:     IR2525-RIPE
tech-c:     AI2525-RIPE
nic-hdl:    FCOV1-RIPE
mnt-by:     FISHNET-MNT
created:    2017-06-30T12:49:06Z
last-modified: 2020-12-08T13:42:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]