| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.232.133.141 (lg) / ec2-3-232-133-141.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e8:858d::3e8:858d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CASHBILL-AS AS43290

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43290
as-name:    CASHBILL-AS
org:      ORG-CS558-RIPE
import:     from AS31242 accept ANY
export:     to AS31242 announce AS43290
admin-c:    GM22545-RIPE
tech-c:     GM22545-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CASHBILL
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2009-02-23T09:31:29Z
last-modified: 2020-11-16T18:00:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE

organisation:  ORG-CS558-RIPE
org-name:    CashBill S.A.
org-type:    OTHER
address:    ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice
abuse-c:    AR47172-RIPE
mnt-ref:    MNT-CASHBILL
mnt-by:     MNT-CASHBILL
created:    2018-06-26T07:01:08Z
last-modified: 2018-06-26T07:01:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Malinka
address:    Sobieskiego 2
address:    40-082 Katowice
address:    Poland
phone:     +48 32 438 45 00
nic-hdl:    GM22545-RIPE
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2018-07-11T07:38:01Z
last-modified: 2018-07-11T07:38:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]