| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VOLIA-AS AS43266

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43266
as-name:    VOLIA-AS
org:      ORG-VI4-RIPE
import:     from AS3356 action pref=85; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-ABSET
import:     from AS56558 action pref=120; accept AS56558
export:     to AS56558 announce ANY
import:     from AS20850 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20850 announce ANY
import:     from AS44193 action pref=97; accept AS-ODIX
export:     to AS44193 announce AS43266
import:     from AS15645 action pref=97; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS43266
import:     from AS21219 accept any
export:     to AS21219 announce AS-ABSET
import:     from AS12883 accept any
export:     to AS12883 announce AS43266
import:     from AS25372 action pref=100; accept AS-ITCON
export:     to AS25372 announce any
import:     from AS25132 action pref=200; accept ANY
export:     to AS25132 announce AS43266
import:     from AS6876 accept AS-Tenet-ua
export:     to AS6876 announce AS-ABSET
import:     from AS34187 accept AS-RENOME
export:     to AS34187 announce AS-ABSET
import:     from AS3255 action pref=85; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS-ABSET
remarks:
remarks:
remarks:    BGP Clients
remarks:
import:     from AS47890 action pref=120; accept AS47890
export:     to AS47890 announce ANY
import:     from AS29034 action pref=120; accept AS-ABUA-KH
export:     to AS29034 announce ANY
import:     from AS57979 action pref=120; accept AS57979
export:     to AS57979 announce ANY
import:     from AS62206 action pref=120; accept AS-PITLINE-LVIV
export:     to AS62206 announce ANY
import:     from AS35325 action pref=120; accept AS35325
export:     to AS35325 announce ANY
remarks:
remarks:    IPv6 Connectivity
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20850 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20850 announce AS-ABSETv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60354 accept AS60354
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60354 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-ABSETv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62206 accept AS-PITLINE-LVIV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62206 announce ANY
remarks:
remarks:    =====================================================================================
remarks:    | Communities may be set by our customers when talking to AS43266, first match wins |
remarks:    ===================================World Uplinks=====================================
remarks:    Community meaning 43266:ppxxy where 'y' is action:
remarks:    | 5115x - advertise or not to TINET
remarks:    | 5120x - advertise or not to MTS
remarks:
remarks:
remarks:    | 0 - Do not advertise
remarks:    | 1 - advertise and prepend 1 times
remarks:    | 3 - advertise and prepend 3 times
remarks:    | 5 - advertise and prepend 5 times
remarks:    | 7 - advertise and prepend 7 times
remarks:    ===================================Other actions=====================================
remarks:    | 43266:50 will set Local Preference to 50 for use as Backup
remarks:    | 43266:150 will set Local Preference to 150 for use as Main
remarks:    | 43266:999 Blackhole (32-bit prefix only) drop traffic for this ip!
remarks:    | Attention Blackhole will work only with ip from your subnet !
remarks:    ===================================End Other actions=================================
remarks:    Looking glass: https://lg.volia.com/
remarks:    Routing issues : noc@volia.com
remarks:
admin-c:    AR17471-RIPE
tech-c:     VNCC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VOLIA-MNT
created:    2007-07-05T09:34:38Z
last-modified: 2023-07-24T08:57:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VI4-RIPE
org-name:    Limited Liability Company "KYIVSKI TELEKOMUNIKATSIYNI MEREZHI"
country:    UA
org-type:    LIR
address:    str. Reagan Ronald, building 24, 2nd floor
address:    02222
address:    Kiev
address:    UKRAINE
phone:     +380445019959
phone:     +380443649475
abuse-c:    AR17471-RIPE
tech-c:     VNCC-RIPE
admin-c:    VNCC-RIPE
mnt-ref:    VOLIA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VOLIA-MNT
created:    2004-04-17T12:10:27Z
last-modified: 2024-01-24T11:44:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
nic-hdl:    AR17471-RIPE
abuse-mailbox: abuse@volia.net
address:    Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
address:    TEODORA DRAIZERA STREET, house 24, FLOOR 2
address:    Kiev, Ukraine, 02222
mnt-by:     VOLIA-MNT
created:    2013-12-18T14:38:27Z
last-modified: 2023-07-21T15:09:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Volia SP Network Coordination Center
address:    TEODORA DRAIZERA STREET, house 24, FLOOR 2
phone:     +380443649475
fax-no:     +380445019959
admin-c:    OS6535-RIPE
tech-c:     OS6535-RIPE
nic-hdl:    VNCC-RIPE
abuse-mailbox: abuse@volia.net
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:
remarks:    Volia, Volia Cable, KTM and Telesvit contacts:
remarks:    PR department...............: +380443649475 9:00-18:00 GMT+2
remarks:    PR department...............: info@volia.com
remarks:    Corporate web site..........: http://www.volia.com/
remarks:
remarks:    All official requests have to be mailed to the following address:
remarks:    Ukraine, 02222, Kyiv, TEODORA DRAIZERA STREET, house 24, FLOOR 2
remarks:    Volia Cable, Internet Security Department
remarks:
remarks:    Routing and MAN ops.........: noc@volia.net
remarks:    Local Internet Registry.....: lir@volia.net
remarks:    E-Mail spam reports.........: abuse@volia.net
remarks:    DDoS, floods, etc reports...: security@volia.net
remarks:    Peering requests............: peering@volia.net
remarks:
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mnt-by:     VOLIA-MNT
created:    2002-09-10T07:31:57Z
last-modified: 2023-07-21T09:54:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]