| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JOUVE AS43249

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43249
as-name:    JOUVE
org:      ORG-JS41-RIPE
import:     from AS3215 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8228 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12670 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3215 announce AS43249
export:     to AS8228 announce AS43249
export:     to AS12670 announce AS43249
admin-c:    JM3535-RIPE
tech-c:     JM3535-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RAIN-TRANSPAC
created:    2007-07-03T09:55:55Z
last-modified: 2018-09-04T10:25:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JS41-RIPE
org-name:    LUMINESS SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    561 RUE SAINT-LONARD
address:    53100
address:    MAYENNE
address:    FRANCE
phone:     +33243082554
fax-no:     +33243082510
abuse-c:    AD10830-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SB23769-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SB23769-MNT
created:    2011-12-29T13:05:32Z
last-modified: 2022-06-20T09:58:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jean-marie Marioton
nic-hdl:    JM3535-RIPE
address:    JOUVE
address:    1, RUE DU DOCTEUR SAUVE
address:    53100 MAYENNE
address:    FR
fax-no:     +33 2 43 08 25 10
phone:     +33 2 43 08 25 68
mnt-by:     COMPLETEL-MNT
created:    2004-05-05T13:41:03Z
last-modified: 2007-12-10T10:35:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]