| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Pejvak-Ertebatat AS43212

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43212
as-name:    Pejvak-Ertebatat
org:      ORG-PEAR1-RIPE
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24631 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31549 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43212 announce any
export:     to AS12880 announce AS64489
export:     to AS24631 announce AS64489
default:    To AS12880 action pref=100; networks ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS31732 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS31732 announce AS43212
admin-c:    FV6355-RIPE
tech-c:     FV6355-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-pejvak-1-mnt
created:    2015-01-13T14:25:06Z
last-modified: 2020-04-18T20:48:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PEAR1-RIPE
org-name:    Pejvak Ertebatat Atiyeh Roshan Company (P.J.S.)
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No.10, 4th Floor, pejvakTower, Azadegan, Karaj, Alborz
address:    3155618315
address:    Karaj
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989125751768
phone:     +989123603135
admin-c:    NA6662-RIPE
tech-c:     NA6662-RIPE
abuse-c:    AR37176-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-pejvak-1-mnt
created:    2016-08-04T06:49:53Z
last-modified: 2020-12-16T12:46:04Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +982632133
fax-no:     +982191007075
geoloc:     32.0000 53.0000
mnt-ref:    ir-pejvak-1-mnt

person:     Farshad Vakili
address:    Karaj, Pejvak
phone:     +14166661183
nic-hdl:    FV6355-RIPE
mnt-by:     ir-pejvak-1-mnt
created:    2020-04-18T20:38:32Z
last-modified: 2022-07-28T21:44:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]