| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QUICKLINE AS43207

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43207
org:      ORG-QCL4-RIPE
as-name:    QUICKLINE
import:     from AS24916 accept ANY
export:     to AS24916 announce AS-QUICKLINE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-QUICKLINE
import:     from AS201508 accept AS201508
export:     to AS201508 announce ANY
import:     from AS203067 accept AS203067
export:     to AS203067 announce ANY
admin-c:    SJ2387-RIPE
tech-c:     SJ2387-RIPE
tech-c:     AWM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SJ-MNT
created:    2011-02-04T10:37:34Z
last-modified: 2020-01-23T11:57:06Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-QCL4-RIPE
org-name:    Quickline Communications Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Unit 3, Priory Court, Saxon Way
address:    HU13 9PB
address:    Hessle
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441482247365
abuse-c:    AR17869-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SJ-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SJ-MNT
created:    2011-01-06T12:15:40Z
last-modified: 2021-07-26T08:12:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aled Morris
address:    36 Fairlight Court, Pier Road, Littlehampton BN17 5DU
address:    GB
phone:     +44 7973 207987
nic-hdl:    AWM1-RIPE
mnt-by:     QIX-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-07-21T09:06:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Steve Jagger
address:    Quickline
phone:     +447843449781
nic-hdl:    SJ2387-RIPE
mnt-by:     SJ-MNT
created:    2011-01-12T09:42:40Z
last-modified: 2011-01-12T09:42:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]